Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Protokoll nr 11 2023

A<Møtetittel:

Styremøte på Øra

Møtedato:

13.11.23

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

08.01.24

.

Navn, Organisasjon

Til stede

Forfall

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Per Taksgård

X

Ståle Sivertsen

X

Anita N. Kvaal

X

 

Beskrivelse 

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Fra NKK RIK/brukshundprøver ref.nr. 84-23020 den 21.10.23 er anerkjent

Fra NKK NKKs Kåringsprøve ref.nr. 82-23007 den 21.10.23 er anerkjent

Fra NKK Funksjonsanalyse ref.nr. 81-22003 den 08.05.22 er anerkjent

Fra medlem søknad om HS ærespremie i lydighet kl.1

Forespørsel fra Norsk Lhasa Apso klubb om leie av område på Stavsøra for utstilling for gruppe 9

Post ut:

Sendt foreløpig svar til Norsk Lhasa Apso klubb om leie av område på Stavsøra for utstilling for gruppe 9

 

Godkjent møtereferat fra siste møte oversendt Webmaster for publisering

NM Bruks/lydighet

Hvis avdelingen skal ta på seg et slikt arrangement må vi minimum ha brukshund komitéen og lydighetskomiteen med på laget. Tar det opp på evalueringsmøte 14.11.23 og tar deretter en avgjørelse og sender til HBU

Julebord:

Pynting av klubblokale på fredag før julebordet. Spør Hilde Skamfer om å lage riskrem. Mat bestilt på To Kokker. Ser ut til at det blir bra oppmøte. Hvor er ungdommen? Ser de ikke på påmeldingen til julebordet???

Radio/høyttaler:

Det ble gjort vedtak om å kjøpe inn radio/høyttaler for å ha i klubbhuset.


Datoer fram til generalforsamling


Kunngjøring innen 30.desember 23

Frist for innkomne saker og forslag på kandidater til valg 13.januar 24

Publisering 27.januar 24

Generalforsamling 10 februar 24

Send ut til komiteer om årsmelding med frist 15.desemberStyret
Lars

 

Protokoll nr 10 2023

Møtetittel:

Styremøte på Øra

Møtedato:

16.10.23

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

13.11.23

.

Navn, Organisasjon

Til stede

Forfall

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Per Taksgård

X

Ståle Sivertsen

X

Anita N. Kvaal

X

 

Beskrivelse 

Ansvarlig

Frist

Post inn:
Fra NKK K-test den 29.05.23 ref.nr.80-2300 er anerkjent

Fra NKK rallylydighet den 16.09.23 ref.nr. 17-23120 er anerkjent

Fra NKK rallylydighet den 17.09.23 ref.nr. 17-23121 er anerkjent

Fra NKK RIK/Bruksprøver den 22.09.23 ref.nr. 84-23018 er anerkjent

Fra NKK utstilling 23.09.23 ref.nr. 230562 er anerkjent

Fra Nye KK K-test 24.09.23 ref.nr. 80-23007 er anerkjent

Fra NKK RIK/Bruksprøver den 24.09.23 ref.nr. 84-23019 er anerkjent

Fra NKK Funksjonsanalyse 30.09.23 ref.nr 81-23001 er anerkjent

Fra NKK mentalbeskrivelse av hund 01.10.23 ref.nr. 87-23007 er anerkjent

Fra HS endringsdato for innsending av terminliste for 2024. Frist er 28. oktober

Fra HS Svar på klage vedrørende schäferhunden som bare kom digitalt.

Mottatt henvendelse fra Trøndelag Dachshund klubb som ønsker å leie plass til utstilling 7/6-24

Mottatt fra medlem søknad om HS ærespris hannhund normalhår
Mottatt fra medlem søknad om HS ærespris hannhund langhår

Mottatt fra medlem søknad om HS ærespris i brukshund.
Post ut:

Sendt over til ordensrådet søknad om fårehunden på 3 medlemmer 

Sendt foreløpig svar til Trøndelag Dachshund klubb om leie av bane.
 

Siste møtereferat fra styret godkjent og sendt webmaster for utlegg på hjemmesida.

Referat fra medlemsmøte lagt ut på hjemmesida

Lagt ut påmeldingsliste til oktoberfest på Øra.

Regnskap:
Gått gjennom kvartalsregnskap. Ser bra ut

Lys på baner:

Etter reklamasjon på lysene på banene er nye lyskastere satt opp den 05.10.23
Videre har styret innvilget kjøp av 3 lyslenker som skal settes opp for å mere lys rund på plassen

NM i bruks:
Tema som vil bli tatt opp på evalueringsmøte den 14. november. Hanne er i dialog med HBU v/Kjønstad

Møter:

25. oktober -Høringsutkast brukshundkåring. På hjemmeside

14. november – evalueringsmøte etter sesongen. Sendes ut til alle tillitsvalgte

Pistol:

Ny tønnepistol blir kjøpt inn. Bjørn O. Pettersen ansvarlig da han står for våpenlisensen. Pris ca. kr. 2000,-

Dyrevelferdskontrollør:
På alle arrangement er det nå vedtatt fra NKK at det skal være en dyrevelferdsansvarlig på plassen. Denne skal være godt synlig med vest. Klubben har vester. 2 av disse vil bli merket med dyrevelferdskontrollør.  Det må også lages skjema for hvert arrangement som skal oppbevares i 1 år.  
Protokoll nr 9 2023

Møtetittel:

Styremøte på Øra

Møtedato:

18.09.23

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

16.10.23

.

Navn , Organisasjon

Til stede

Forfall

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Per Taksgård

X

Ståle Sivertsen

X

Anita N. Kvaal

X

 

Beskrivelse 

Ansvarlig

Frist

Post inn:
Fra NKK valpeshow alle raser ref, nr. 230553 er anerkjent

Fra Drift og vedlikehold søknad om innkjøp av oppsamler til traktor og en kompressor

Fra lydighetskomiteen søknad om innkjøp av tralle for å ha utstyr i

Mottok svar fra Coop at de ikke kunne sponse 

Fra HS mottatt mail om innsending av datoer for stevner og utstillinger i 2024

Fra Myndeklubben søknad om leie av bane for utstilling
Post ut:
sendt svar til drift og vedlikehold vedrørende søknad
sendt svar til lydighetskomiteen vedrørende innkjøp av tralle for utstyr

Purret på brev til HS vedrørende schäferhunden som ikke kommer ut i papirform

Sendt søknad til Coop ang spons

Sendt over lister fra HS til brukshund- og utstillingskomiteen for oppsett av terminliste for 2024

Svart Myndeklubben at de ikke kan få leie bane for deres utstilling da vi har stevne selv samme helg, (Hanne har svart)

Siste møtereferat fra styret godkjent og sendt webmaster for utlegg på hjemmesida.

Det er innvilget innkjøp av kompressor og oppsamler til traktor. Kompressor kr. 2595,- Oppsamler kr. 5899,-

Det er innvilget innkjøp av tralle for å oppbevare utstyr i. Pris ca. kr. 1300,-

Oktoberfest

Lag annonse og få lagt ut på hjemmesida

Benker ute

Da det er så seint på året så besluttet vi at det skal være en egen dugnad på dette tidlig vår 2024

Telt

Skal vi la det stå oppe i vinter eller skal taket tas ned???

Bukk åpen kafe

Er i dialog med et firma som har bukker som det står åpen kafe på, videre så sjekker Anita opp med smartprofil om de har noe tilsvarende

Norsk schäfervinner NSV

Skal vi ha veggplass for NSV på lik linje med NUCH osv?

Medlemsmøte

3. oktober, Må lages annonse. 

-Rikregler ved Geir Flønes

-Skal vi ha en 85 års fest

-Plassen vår

Julebord

Eventuelt

Fårehunden

Har vi noen kandidater som kan få tildelt fårehunden? Styret går over tillitsvalgte og ser om det er noen kandidater.

K-Test i pinsa

Ståle jobber fortsatt med saken. Har løpende kontakt med NKK.Protokoll nr 8 2023

Møtetittel:

Styremøte på Øra

Møtedato:

21.08.23

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

18.09.23

.

Navn , Organisasjon

Til stede

Forfall

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Per Taksgård

X

Ståle Sivertsen

X

Anita N. Kvaal

X

 

Beskrivelse 

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Fra NKK RIK-brukshundprøver 07.07.23 ref.nr. 84-23016 er anerkjent
Fra NKK RIK-brukshundprøver 09.07.23 ref.nr. 84-23017 er anerkjent
Fra leder brukshundkomiteen mail vedrørende trening gruppe C på treningsplassen utenom oppsatte treningstider.
Forespørsel fra utstillings-brukshundkomiteen om innkjøp av bord/benker til bruk på wesentest
Post ut:
Bruks/ utstillingskomiteen har fått klarsignal om innkjøp av benker/bord til wesentest

Siste møtereferat fra styret godkjent og sendt webmaster for utlegg på hjemmesida.

Oppvaskmaskin
Vi har mottatt en ny oppvaskmaskin gjennom Ketil Kvaal, Denne vil bli satt opp inne i klubbhuset.

K-test 80-23005
Denne testen er ikke anerkjent av NKK enda, da det var en som meldte avbud grunnet operasjon på hund. Hunden skulle ikke bli strøket, men satt på ventelisteplass som ikke noen finner hvor er. Da ble det kluss på listene til NKK og de har vært veldig vanskelig å få tak i og hjelp fra. 

Loddsalg:

Lydighetskomiteen ønsker å prøve loddsalg på vipps i forbindelse med Rallylydighetsstevne. De har fått godkjenning på å prøve dette.

Det finnes også andre måter å selge lodd på. Skraplodd på nett ol. Basaren.no eller lignende. Skal sjekke opp mulighetene. 

Vaffelvakter

Blir satt opp lister over vaffelvaktene på onsdag og søndag i høsthalvåret.
Arrangementer og utlån høsten 23
-valpeshow alle raser, utvidet påmeldingsfrist, mangler deltakerpremier ellers under kontroll
-Utleie til puddelklubben: Per har alt under kontroll.
-Rallylydighet, under kontroll
- Høststevnet. Går sin gang, annonsering ute

Datoer å merke seg:

Medlemsmøte 3. oktober kl. 19.00

Oktoberfest (høstfest) 28. oktober

Julebord 2. desember

OBS Lys utendørs

Geir har vært i kontakt med Bjørn Karlsen vedrørende lysene ute. Det er planlagt at de blir satt opp den 11.09.23. Dette et en reklamasjonssak.
Lars henterStåle følger opp


Protokoll nr 7 2023

Møtetittel:

Styremøte på Øra

Møtedato:

29.06.23

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

21.08.23

.

Navn , Organisasjon

Til stede

Forfall

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Per Taksgård

X

Ståle Sivertsen

X

Anita N. Kvaal

X

 

Beskrivelse 

Ansvarlig

Frist

Post inn:
Fra NKK Rik-Bruksprøver 16.04.23 ref.nr. 4-23013 er anerkjent
Fra NKK karaktertest 14.06.23 ref.nr. 80-23006 er anerkjent
Fra NKK lydighet 25.05.23 ref.nr. 230556 er anerkjent
Fra NKK Rik-bruksprøver 26.05.23 ref.nr. 84-23014 er anerkjent
Fra NKK Utstilling 28.05.23 ref.nr. 230560 er anerkjent
Fra NKK Rik-Brukshundprøver 29.05.23 ref.nr. 84-23015 er anerkjent

Fra medlem kopi av brev sendt HS vedrørende schäferhunden som bare kommer ut digitalt
Søknad fra utstillingskomiteen om å få kjøpt inn ny mikrofon (bøyle) for bruk i utstillingsringen.
Post ut:
Siste styremøtereferat godkjent og sendt webmaster
Sendt mail til Trøndelag hundefestival ang spørsmål om leie av vårt område Sendt mail til treningsgruppa i Os der avtalen opphører
Send mail til HS om at schäferhunden ikke kommer i posten.

Siste møtereferat fra styret godkjent og sendt webmaster for utlegg på hjemmesida.


Treningsgruppa i OS:
Styret avvikler samarbeidet med treningsgruppa i Os da de kriteriene som lå til grunn i sin tid ikke er på plass lengre.


Sponsing Norsk Vinner:
Vi sponser 3 klasser: 9-12 mnd valp hann/tispe, 18-24 mnd Hann og så har vi er helside annonse med informasjon om arrangementer høsten 23


Norsk Bordercolliklubb 

Forespørsel om vi kunne arrangere MH test for dem da de har det som et avlsverktøy. Leder i testkomiteen har svart de om at vi har fulle lister og et tettpakket program så vi har ikke noen mulighet for å arrangere egen test for dem. 

Trondheim hundefestival:

Mottatt mail om at de ønsker å leie hele Stavsøra siste helg i august og at de ønsker en langtidskontrakt. Styret hadde møte med dem. Dette er et stort arrangement med mye trafikk og det krever store ressurser. Etter en del diskusjon fram og tilbake innad i styret så falt vi ned på at vi ikke leier ut.


Mikrofon/anlegg:
Da våre mikrofoner ikke tilfredsstiller dagens krav så har vi besluttet å kjøpe in bøyle (mikrofon). Blir bestilt av leder i utstillingskomiteen.


Profileringsklær:

Anita ordner med annonse og får lagt ut annonse med bestilling av jakker.


Gatebukk:
Anita bestiller gatebukk der det opplyses om åpen kafè utenfor brakka.

Støttekomite:
Innkjøp av oppleggsbakker til kjøkkenet. Per bestiller.


Sommerstevne:
Ligger an til god påmelding både på utstilling, tysk wesentest og bruks.
I og med at det er ettermiddagsutstilling så blir det grilling på kvelden på Stavsøra.


Tidsskriftet:
Sendt brev til HS vedrørende deres vedtak om å ikke sende ut Schäferhunden fysisk til medlemmene.
Protokoll nr 6 2023

Møtetittel:

Styremøte på Øra

Møtedato:

22.05.23

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

29.06.23

.

Navn , Organisasjon

Til stede

Forfall

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Per Taksgård

X

Ståle Sivertsen

X

Anita N. Kvaal

X

 

Beskrivelse 

Ansvarlig

Frist

Post inn:
Fra HS informasjon om bruk av gratis annonsering av stevner på hjemmesida

Fra NKK undesøkelse om aktiviteter etter koronapandemien. Hvordan er aktiviteten. Er den endret?

Mail fra NN der hun tilbyr seg å stå figurant på IGP. Oversendt brukshudkomiten

Fra NKK informasjon om hundens dag den 10.juni

Fra HS informasjon om NM IGP og IGP FH 2023

Fra HS info om søknad om momskompensasjon

Fra NKK refnr. 230550 valpeshow alle raser den 14.05.2023 er anerkjent

Fra NKK refnr. 17-23118 Rallylydighet den 22.04.23 er anerkjent

Fra NKK ref,nr. 17-23119 Rallylydighet den 23.04.23 er anerkjent

Fra NKK ref.nr. 87-23006 Mentalbeskrivelse hund den 07.05.23 er anerkjent

Fra NKK ref.nr. 87-23005 mentalbeskrivelse hund den 06.05.23 er anerkjent

Fra HS er det kommet 2 kasser med jubileumsbok som ligger til salgs på klubbhuset.
Post ut:

Referat fra siste styremøte godkjent og sendt til webmaster

Sendt svar på undersøkelsen om koronapandemien til NKK
Brev til HS/HAR innrapportering av valpekullPinsearrangement:
Sendt ut arbeidsliste til de respektive komiteer som er involvert i arrangementet

Dommergaver: Her må vi se på hva vi kan finne på når det er dommere som har vært her tidligere og vi ikke bruker troll.
Gikk igjennom hvem gjør hva med grilling, henting av dommere osv.


Trøndelag hundefestival:
Mottatt henvendelse fra arrangør der de ønsker et møte vedrørende dette arrangementet og eventuelt møte om leie av vår plass. Hanne fortsetter kontakten opp mot dem.

Valpegård:
Kommet forespørsel fra leder i lydighetskomiteen der de ønsker å sette opp en hinderløype for valper inne i valpegården. Dette stiller vi oss positivt til.

Protokoll nr 5 2023

Møtetittel:

Styremøte på Øra

Møtedato:

11.04.23

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

22.05.23

.

Navn , Organisasjon

Til stede

Forfall

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Per Taksgård

X

Ståle Sivertsen

X

Anita N. Kvaal

X

 

Beskrivelse 

Ansvarlig

Frist

Post inn:
Fra HAR info om wesentest med søknadskjema

Fra NKK region Trøndelag, Innkalling til årsmøte
Post ut:

Sendt søknad til Coop vedrørende spons

Sendt til Hanne, Lars og Liv: NKK region Trøndelag, Innkalling til årsmøte
Sendt mail til alle raseklubber med informasjon om utleie i forbindelse med NKK helgen
HanneReferat fra siste styremøte godkjent og oversendt webmaster
Referat fra Kick-off er godkjent og oversendt webmaster


Pistoler:
Heidrun har pistolene og nå så overføres de til Bjørn Pettersen som skal ha de som vi må ha lisens på liggende i hans våpenskap. Bjørn har våpenlisens. De 2 andre vil være innelåst i klubbhuset.


Vanntank:

 Sjekker om en kan få tak i en større vanntank


Wesentest:

I 2023 vil wesentest bli arrangert av utstillingskomiteen. Så får vi etter hvert se om det skal være en ansvarsdeling mellom test, bruks og utstilling


Lydighetskomiteen:

Har kommet med en forespørsel om å få kjøpe inn poser til premier til deltakerne på rallylydighet. Styret syntes det innebar for store utgifter og hvis vi skulle gå inn for noe lignende så må det gjelde alle våre arrangement.


Boning av gulv:

Sjekk med Lene eller Anita om leie av bonemaskin

Telt:
Må vi kjøpe nytt telt eller holder det med nytt telttak? Sjekk med drift og vedlikehold

Representantskapsmøte:

Gjennomgang av representantskapsmøtemappa før medlemsmøte.


Lars
Hanne

Hilde

Protokoll nr 4 2023

Møtetittel:

Styremøte på Øra

Møtedato:

14.03.23

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

11.04.23

.

Navn , Organisasjon

Til stede

Forfall

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Per Taksgård

X

Ståle Sivertsen

X

Anita N. Kvaal

X

 

Beskrivelse 

Ansvarlig

Frist

Post inn:
Mottatt fra NKK Trøndelag dato årsmøte

Referat fra testkomiteen

Referat fra kurskomiteen

Fra HS ang The Callenge 2023

Fra Canelana ang. klubbartikler
Post ut:

Sendt påmelding til HS representantskapsmøte
Sendt inn forslag fra avd. Nordenfjeldske til HSReferat fra siste møte godkjent og sendes over til webmaster


Gassovn:

Går til innkjøp av gassovn + gassflaske til bruk på kursrom og eventuelt for arrangement ute (i telt for skriver)


Pistoler:

Bjørn Pettersen tar ansvar for tønnepistolen og har den i våpenskap hjemme. De andre to vil bli å ligge innelåst på Stavsøra


Kick-off:

Gikk gjennom temaer og setter opp en powerpointpresentasjon


Websiden: 

Komiteer og styre må varsle webmaster om hva som skal endres/fjernes osv.

Viktige datoer:


Styremøter: 11.04.23 Gjennomgang av representantskapsmøtemappa
22.05.23
19.06.23

Medlemsmøte: 13.04.23 Gjennomgang av representantskapsmøtemappa
27.04.23 referat fra Representantskapsmøte

Komitemøte: 27.04.23 Planleggingsmøte arrangement våren 23
05.06.23 Evalueringsmøte etter pinsearrangement

Dugnad: 20.04.23


Kurskomiteen:

Tina Ytrervik går inn som leder, vil bli valgt inn på første medlemsmøte.

Tysk wesentest:

Har sendt en del mailer til HS og HAR vedrørende dette, men de har ikke oversatt papirene enda. Får håpe de har noe på plass til rep.møtet.


Lars

Protokoll nr 3 2023

Møtetittel:

Styremøte på Øra

Møtedato:

09.01.23 og 23.01.23

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

14.03.23

.

Navn , Organisasjon

Til stede

Forfall

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Per Taksgård

X

Ståle Sivertsen

X

Anita N. Kvaal

X

 

Beskrivelse 

Ansvarlig

Frist

Post inn:
NKK lokal med ønske om hjelp i forbindelse med NKK’s utstilling på Fannrem 3-4 juni

Infobrev fra juniorhandlerkomiteen om deres arbeid framover.

Forespørsel om møte fra den nye kurskomiteen

 
Post ut:

 Sendt mail til leder for valgkomiteen i HS

Sendt inn generalforsamlingsprotokoll og innkallingen til generalforsamling til HS.
Sendt ny henvendelse til HAR om Tysk Wesentest.


HS valgkomite:

Leder for valgkomiteen i HS var inne på styremøte og orienterte om valget sentralt.


Testleder- figurantkurs den 24-26 mars:

På kurset er det påmeldt 5-6 på testleder og 17 på figurant. Fra avdelingen er det påmeldt 4 på testleder og 6 på figurantkurset.

Det vil bli en offisiell MH-test i forbindelse med kurset med maks 5 deltakere.


Handlerkurs utstilling:

Det skal gjennomføres et handlerkurs 29.04 – 01.05. Tonje Nilsen skal være instruktør. I den forbindelse skal vi også arrangere valpeskue for schäferhunder (tysk mønster) i klassene fra 4- 12 mnd.
pris på handlerkurs kr. 500,- pr. deltaker


Ny kurskomite:

Styret gjennomfører møte med kurskomiteen da de er helt nye og har mange spørsmål. Møtetidspunkt 27.03.kl. 19.00


Styrets representanter inn mot komiteene:


Brukshundkomiteen: Hilde Eriksen

Uttillingskomiteen: Unni Wikstrøm

Støttekomiteen: Per Taksgård

Lydighetskomiteen: Anita Kvaal

Drift og vedlikehold: Lars Hoem

Kurskomiteen: Hanne Lilleberg

Testkomiteen: Ståle Sivertsen


Avlskontakter:

Pr. i dag så har vi ikke avlskontakter. Skal vi ha de slik som i dag eller skal vi tenkenytt. Sender inn et forslag til representantskapsmøte i HS om oppgavene til avlskontaktene. Så får vi ta det derfra.


Kick-off:

Møte med komiteen den 18. mars. møteinnkalling vil bli sendt ut.


Sosial aktivitet:

Her vil styret samarbeide med komiteene om å arrangere kurvfest i påsken ol arrangement. Få til et samarbeid om en handlingsplan.

Ståle


 

Utstillingskomiteen
Hanne/ Unni


Styret

Protokoll nr 2 2023

Møtetittel:

Styremøte på Øra

Møtedato:

09.01.23 og 23.01.23

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

20.02.23

.

Navn , Organisasjon

Til stede

Forfall

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Per Taksgård

X

Ståle Sivertsen

X

Anita N. Kvaal

X

 

Beskrivelse 

Ansvarlig

Frist

Post inn: 

Mottatt fra HAR nytt oppdatert regelverk av utstillinger fra 01.01.23
Mottatt fra lydighetskomiteen v/Line søknad om å få trene i klubbhuset når uteområdet er blankpolert

Mottatt julehilsen fra Trønderdommerne

Mottatt takkekort fra medlem i forbindelse med bursdag

Mottatt fra juniorhandlerkomiteen info om rekruttering 
Post ut:

Sendt positivt svar til lydighetskomiteen om å bruke klubbhuset til organisert trening i mørketiden når forholdene ute er ubrukelig, dog ikke på onsdager og søndager

Send ut melding til komiteene om at de booker møterom i forbindelse med interne møter i komiteene. Satte opp budsjett for 2023 og gikk gjennom årsmeldingen fra styret.

På møte den 23.01.23 gikk vi gjennom innkallingen før utsending
 

Protokoll nr. 1 2023

Møtetittel:

Styremøte på Øra

Møtedato:

09.01.23

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

23.01.23

.

Navn , Organisasjon

Til stede

Forfall

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Per Taksgård

X

Ståle Sivertsen

X

Anita N. Kvaal

X

 

Beskrivelse 

Ansvarlig

Frist

Post inn: 

Mottatt fra HAR nytt oppdatert regelverk av utstillinger fra 01.01.23
Mottatt fra lydighetskomiteen v/Line søknad om å få trene i klubbhuset når uteområdet er blankpolert

Mottatt julehilsen fra Trønderdommerne

Mottatt takkekort fra medlem i forbindelse med bursdag

Mottatt fra juniorhandlerkomiteen info om rekruttering 
Post ut:

Sendt positivt svar til lydighetskomiteen om å bruke klubbhuset til organisert trening i mørketiden når forholdene ute er ubrukelig, dog ikke på onsdager og søndager

Send ut melding til komiteene om at de booker møterom i forbindelse med interne møter i komiteene. Satte opp budsjett for 2023 og gikk gjennom årsmeldingen fra styret.
 

Sist oppdatert 10.01.2024 kl. 12:50

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn