Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Protokoll nr 6, 2022

Møtetittel Styremøte på Stavsøra
Møtedato 04.07.2022
Referent Unni wikstrøm
Neste møte 22.08.2022

Hanne Nordgård Lilleberg

X

 

Lars Hoem

X

Unni Wikstrøm

X

 

Hilde Aspaas Eriksen

X

 

Per Taksgård

X

 

Ståle Sivertsen

X

Anita N. Kvaal

X

Sakliste

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Mottatt mail fra Trønderdommerne om leie av klubbhus den 4.august til møte.
Mottatt fra NKK Rally lydighet 21.05.22 ref.nr. 17-22138 er anerkjent
Mottatt fra NKK Rally lydighet 22.05.22 ref.nr. 17-22139 er anerkjent
Mottatt fra NKK lydighet den 26.0522 ref.nr 220402 er anerkjent
Mottatt fra NKK stevne den 05.06.22 ref.nr. 220457 er anerkjent
Mottatt fra NKK K-test den 06.06.22 ref.nr. 80-22018 er anerkjent
 

Post ut:
Svart positivt på mail til Trønderdommerne vedrørende leie av klubbhus den 4.august

 

 

Artic Race:
Per Arne Hervik orienterte om Artic Race som år i Trøndelag en 14. august. Her har BUF etat fosterforeldre en sentral rolle.
Det er snakk om å stille med hunder og hundeførere lang ruta og her er det mulighet å promotere schäferhunden. Per Arne lager et infobrev som skal legges ut på hjemmeside og facebook siden vår. Vi får ordne med en påmelding av ekvipasjer til dette for å få det organisert på en skikkelig måte. Hunden vil bli uniformert med en lilla bøff og fører en lilla T-skjorte.

 

 

Bonger på stevner:
Vi tar bort frokostbonger og spesifiserer de andre alternativene slik:
Lunsj er enten vaffel, toast eller pølse
Middag er lapskaus eller gryte, hamburger
Drikke er en rus, kaffe ol
Komiteene gir ut bonger til de som skal ha

 

 

Treningsgruppa i Os:
Hanne har snakka med Ole Martin Nymoen. Styret avventer saken.

 

 

100-års jubileumsfesten i Oslo den 5.november:
Avd representanter vil bli Hanne og Lars

 

 

Protokoll nr 5, 2022

Møtetittel:

Styremøte på Øra

Møtedato:

19.05.2022

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

04.07.2022

 

 

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Hanne Nordgård Lilleberg

X

 

Lars Hoem

X

Unni Wikstrøm

X

 

Hilde Aspaas Eriksen

X

 

Per Taksgård

X

 

Ståle Sivertsen

X

Anita N. Kvaal

X

Sakliste

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn: 

Mottatt svar fra HS som gjelder profilering i forbindelse med LD-mesterskap
Fra NKK Mentalbeskrivelse 07.05 – 08.05 med ref.nr. 87-22014 er anerkjent

Mottatt fra HS om spons på Norsk/nordisk vinner
 

Post ut:

 

 

 

Karaktertestdommerutdanning:

Denne er utsatt til høsten. Forsøker å finne en ny dato. Prøver også å få til en testleder/figurantutdanning, før karaktertestdommerkurs skal avholdes.

 

Pinsearrangementet:
Alt begynner å bli på stell.

Skal bestille kaker 1 rom og 1 lukket valnøtt.

Gjester på kveld:

Bjørn Lie, Svein Vagle, Torstein Kallenback og Liv Evjen

Det vil bli matbonger for personell i pinsa

 

Container:

Har vedtatt innkjøp av container. Pris kr. 22.500,-

 

Vips:

Sjekker ut om Vips handlekurv kan være aktuelt

 

 

NKK-helg:

Lørdag kveld, Dobbermannklubben. Starter kl. 18.00

Søndag: Wippet /Myndehundklubben, Starter kl. 10.00

Søndag: Hvit gjeterhund Starter kl. 10.00

Kiosk begge dager er det styret som har ansvar for.

 

Sponsing av klasser Norsk-Nordisk vinner 2022

Avdelingen sponser 3 klasser á kr. 500,- og en annonse for kr. 1000,-

 

 

 

 

 

 

 

Unni

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilde

 

 

 

 

 
Protokoll nr 4. 2022

Møtetittel: Styremøte på Øra
Møtedato: 19.04.2022
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 19.05.2022

Navn, Organisasjon Tilstede Forfall
Hanne Nordgård Lilleberg  X
Lars Hoem  X
Unni Wikstrøm  X
Hilde Aspaas Eriksen  X
Per Taksgård  X
Ståle Sivertsen  X
Anita N. Kvaal  X

Beskrivelse 

Ansvarlig Frist

Post inn:

Fra HS mottatt en liste om å oppdatere ny kontaktinfo
Fra NKK svar på en søknad fra deltaker om dispensasjon fra alder på deltakelse på funksjonsanalyse. Denne er oversendt testkomite
Fra Retura med informasjon om innføring av drivstoffavgift
Fra HS mal på pressemelding

Post ut:
Sendt ny kontaktinfo til HS


K-Test utdanning:
Det er gjort henvendelse til NKK ved Øyvind Juul Skjetne om hvordan det skal gjøres med servering og hvilken servering det er snakk om. Og om det skal være mat inkl. i påmeldingsavgift og hva sitter vi igjen med.
Vårt forslag er luncj /middagspakke som hver enkelt betaler selv.
HS dekker leie av møtelokale og testløype med kr. 1000,- pr. dag

Kaffemaskin:
Er det inngått noen leasingavtale og eventuelt hvem har inngått en slik avtale
Leder i støttekomiteen undersøker saken.

Pinsearrangementet:
Her skal styret innkalle alle de involverte komiteene til et møte den 9. mai kl. 19.00. Det vil bli sendt ut mail til alle komiteer.
Det vil bli sendt en forespørsel til HS ved Arne Kristianstuen vedrørende profileringsutstyr i forbindelse med LD arrangement.
Utstillingskomiteen må ta kontakt med dommer vedrørende oppdretterseminar i forbindelse med LD-utstillingen.

Utstilling i mars:
Per tar kontakt med Drift og vedlikehold vedrørende vedlikehold av vei raking av utstillingsbane

Container:
Drift og vedlikeholde ønsker en ekstra container.

Protokoll nr 3, 2022

Møtetittel:

Styremøte på Øra

Møtedato:

23.03.2022

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

19.04.2022

 

 

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Hanne Nordgård Lilleberg

X

 

Lars Hoem

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Hilde Aspaas Eriksen

X

 

Per Taksgård

X

 

Ståle Sivertsen

X

 

Anita N. Kvaal

X

 

Sakliste

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:  
Mottatt fra Nestleder i HS spørsmål om tema for dag 2 på repmøte

Mottatt fra kompetansegruppa mentale tester i NKK vedrørende å stå som teknisk arrangør for utdannelse av K-testdommere

Mottatt fra HS om at det skal være kurs for utdanning av dommere til den Tyske vesentesten. Deltakelse er annonsert på schäferhundklubbens hjemmeside

Mottatt møtereferat fra Drift og vedlikehold
 

Post ut:

Sendt forslag til HS nestleder med tema for dag 2 på repmøte

Sendt svar til Kompetansegruppa Mentale Tester vedrørende å stå som teknisk arrangør

 

 

Rep.mappa:

Gjennomgang av repmøtemappa

 

K-Test utdanning:

Vi er forespurt om å være teknisk arrangør. Vi har foreslått tidspunktet fra 12. til 19. juni.

Dette er en utdannelse som har vært etterspurt etter at K-test er ett av våre avlsverktøy. HS leder informerte oss om hva dette innebærer.

 

Avlskontakt

Vi har kommet fram til at de 3 avlskontaktene våre skal inndeles slik. Inger og Trond tar seg av besøk ute. Så har vi kommet fram til at Lene Sølberg går inn i teamet som sekretær. Hun tar seg av alt i forbindelse med oppdatering av valpelister osv.

 

Webmaster:

Vi har nå kommet fram til at Line Christensen skal ha hovedansvaret og Anita N. Kvaal skal være med å dele ansvaret. Begge vil få opplæring av nåværende Webmaster, John-Harald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll nr 2, 2022

Møtetittel:

Styremøte på Øra

Møtedato:

27.02.2022

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

22.03.2022

 

 

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Hanne Nordgård Lilleberg

X

 

Lars Hoem

X

Unni Wikstrøm

X

 

Hilde Aspaas Eriksen

X

 

Per Taksgård

X

 

Ståle Sivertsen

X

 

Anita N. Kvaal

 

X

Sakliste

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:  
Mottatt møtereferat fra kurskomiteen
Mottatt mail fra medlem vedrørende nominasjon til ildsjelpris

Mottatt mail fra Nidaros Agility der de informerer at de ikke skal leie til oss i 2022

Mottatt fra HBU invitasjon til Sølenuka 

Post ut:

Sendt mail til Nidaros Agility med spørsmål om leie av vårt anlegg i 2022

Sendt til HS innkallingen til generalforsamling samt protokoll fra møtet den 12. februar

Sendt ut info til alle hundeklubbene om utleie av utstillingsplass i forbindelse med utstillingen til NKK

Sendt svar til vedrørende ildsjelpris

 

 

 

Kurs

Alle kurs skal annonseres gjennom kurskomiteen, men enkeltkomiteer kan stå som teknisk arrangør

 

Kickoff

12.03.2022 kl. 13.00 på Stavsøra

· Hjemmeside, hvem vil bli webmaster

·  Møtekalender

· Gjennomgang av ny hjemmeside

· Rengjøring av toaletter

 

Camping

Styret viderefører ordningen med at tillitsvalgte kan campe på Stavsøra når de arbeider med arrangement ol. De betaler kr. 500,- for bruk av strøm

Under arrangement så er prisen for tilreisende kr. 150,- pr. døgn. Ståle Sivertsen er ansvarlig

Tar bort skjema for bestilling av camping på hjemmesida.

 

Avlskontakt

Spør Inger om hun fortsetter

Finn en person til

 

Fordeling av komiteer

Utstillingskomiteen       Unni

Bbrukshundkomiteen   Hilde

Testkomiteen               Ståle

Kurskomiteen              Hanne

Støttekomiteen            Anita

Drift og vedlikehold    Per

Lydighetskomiteen     Lars

 

Brukshundansvarlig i styret: Hilde

 

Rikansvarlig:  Trond Eriksen

 

Lag ny liste over tillitsvalgte og send John-Harald

 

Valpeshow alle raser 4.september

Komiteen består av Lene Sølberg, Per Taksgård, Anita Kvaal, Ketil Kvaal, Leif-Esten Lilleberg

Dommere: Per Nymark og Tanja Hulsund

Annonseres gjennom NKK og på Facebook

Sponsor: Dr.  Clauder og sjekk om vil kan få til en fuktkurv

Mangler skrivere og ringsekretærer

 

Medlemsmøte

24.mars med gjennomgang av rep.mappa

7.april med referat fra representantskapsmøte

 

Styremøte

22. mars gjennomgang av rep.mappa

 

Familiedag

Lufte det på kickoffmøte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Protokoll nr 1 2022

Møtetittel:

Styremøte på Øra

Møtedato:

18.01.2022

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

27.01.2022

 

 

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Bjørn Karlsen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Hilde Aspaas Eriksen

X

 

Hanne Nordgård Lilleberg

X

 

Per Taksgård

X

 

Lars Hoem

X

 

 

 

 

Sakliste

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:  
Fra NKK, NKKs kåringsprøve den 23.10-21 ref.nr 82-21053 er anerkjent

Fra NKK vedrørende søknad om konge- eller NKK pokal for prøver

Fra NKK Lansering av nye mailadresser
 

Post ut:

 

 

 

 

Matter:

Innkjøp av matter for bruk til valpekurs i klubbhuset.

 

Sjekker med John–Harald om hvor skjema for parringer havner

Samtale med Rune Gundersen vedrørende oversiktsbilde av Stavsøra

 

Sparepenger:

Vi låser sparepengene fra salget av hytta. Vi låser de for 1 år for å få bedre avkasting på pengene

 

Hvordan få flere inntekter:

Se på muligheten til å leie ut til andre hundeklubber i forbindelse med NKK

Utstilling i mai 2022. Lufte interessen for at de har utstilling motsatt dag av NKK.

 

Gjennomgikk styrets årsberetning med regnskap og budsjett.

Gjennomgikk referatet fra møte med 3 medlemmer i klubben.

Gjennomgikk informasjonsbrosjyren som er ment til nye medlemmer i klubben.

 

 

 

 

Bjørn

Bjørn

 

 

     Hilde

 

 

 

Hanne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 02.09.2022 kl. 21:43

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn