Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Protokoll nr 11 2022

Møtetittel:

Styremøte på Øra

Møtedato:

01.12.2022

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

09.01.2023 (budsjettmøte)

.

Navn , Organisasjon

Til stede

Forfall

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Per Taksgård

X

Ståle Sivertsen

X

Anita N. Kvaal

X

 

Beskrivelse 

Ansvarlig

Frist

Post inn: 

Mottatt fra NKK Trøndelag søknad om leie av kursrom til å avholde ringsekretærkurs og leie av baner til valpeshow for alle raser

Mottatt søknad fra Norsk Puddelklubben avd. Nordenfjelske om leie av bane til jubileumsutstilling

Mottatt nyhetsbrev fra HS
Post ut:

Sendt svar til NKK Trøndelag med positiv tilbakemelding ang kurs, men negativt til valpeshow da vi selv skal arrangere i samme tidsrom

Sendt positivt svar til Norsk Puddelklubb avd Nordenfjelske om leie av bane til utstilling.Styremøtereferat:

Gjennomgang av forrige referat – godkjent og oversendes webmaster for publisering på hjemmesiden

Utleiepriser:

Lag et oppsett over utleiepriser på bane/ring

Testlederkurs: 

Dato vil være 24. – 26.mars 2023. Det skal spørres Øyvid Juul Sjetne eller Gunnar Aagesen om instruktørjobben

Julebord:

Bestilling vil bli gjort i denne uka. 02.12.22. Ellers er alt i rute

Telt:

Skal vi kjøpe ny duk til tak eller skal vi kjøpe nytt telt med nye stenger. Dette tar vi til våren.


AnitaUnni/Hilde


StåleHanne
 

Protokoll nr 10 2022

Møtetittel:

Styremøte på Øra

Møtedato:

17.10.2022

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

14.11.2022

Navn , Organisasjon

Til stede

Forfall

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Per Taksgård

X

Ståle Sivertsen

X

Anita N. Kvaal

X

 

Beskrivelse 

Ansvarlig

Frist

Post inn: 

Mottatt fra HS infobrev

Mottatt fra medlem søknad om anbefaling og økonomisk støtte til

K-testdommerkurs

Mottatt beskjed fra NKK v/Øyvind Sjetne at K-testdommerkurset er avlyst

Mottatt fra NKK vedrørende nye regler for vaksinasjon som trer i kraft 01.01.23

Mottatt fra Collieklubben avd. Trøndelag søknad om leie av bane den 3. juni 2023

Fra NKK Rallylydighet den 11.09.22 ref.nr. 17-22098 er anerkjent

Fra NKK RIK-Bruksprøver den 16.09.22 ref,nr. 84-22060 er anerkjent

Fra NKK Utstilling den 17.07.22 ref.nr. 220459 er anerkjent

Fra NKK Karaktertest den 18.09.22 ref,nr. 80-22019 er anerkjent

Fra NKK Mentalbeskrivelse den 30.09.22 ref.nr. 87-22015 er anerkjent

Fra NKK Funksjonsanalyse den 02.10.22 ref.nr. 81-22004 er anerkjent
Post ut:

Sendt svar til medlem vedrørende K-testdommerkurs

Sendt positivt svar til Collieklubben vedrørende leie av bane den 3. juni 2023

Sendt mail til HAR/HS vedrørende ønske om å avholde vesentest i 2023
Unni

Unni

Unni

Styremøtereferat:

Gjennomgang av forrige referat – godkjent og oversendes webmaster for publisering på hjemmeside

Lys på banen:

Leie lift og tar ned de lamper som er i stykker. Setter opp den lampen som ligger i containeren. Videre så blir disse levert inn som reklamasjon og Bjørn og hans bror kommer og ser over alle lampene og setter opp den andre som er i stykker.


Hjertestarter:

Ny hjertestarter er bestilt. Den gamle blir returnert.


Oktoberfest:

Siste frist for påmelding er den 20.oktober. Pris er bestemt til kr. 250,-

Her vil det også bli konvoluttsalg. Spennende premier

Julebord:

Dette er bestilt og annonse er lagt ut på hjemmesiden.


K-testdommerkurs:

Dette ble avlyst av NKK. Det vil bli testlederkurs på våren 23.


Pistoler:

Sjekk opp om hva det koster å kjøpe inn pistoler som vi ikke trenger våpenlisens på dette gjelder både 6 mm og 9 mm. 


Lydighetskomiteen:

Eli fra komiteen har forespurt om de kan gå med antall lydighetsstevner, og heller søke om ekstra Rallylydighet.


Drift og vedlikehold:

Tak på storteltet må ned, og hullene rundt omkring på plassen burde ha vært fylt i.
AnitaLars


HildeUnni/ PerHanneStåleLars
Per

Protokoll nr. 9 2022

Møtetittel:

Styremøte på Øra

Møtedato:

14.11.2022

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

01.12.2022

Navn , Organisasjon

Til stede

Forfall

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Lars Hoem

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Per Taksgård

X

Ståle Sivertsen

X

Anita N. Kvaal

X

 

Beskrivelse 

Ansvarlig

Frist

Post inn: 

Mottatt mail fra en kennel om leie av bane for lydighetskonkurranse i mars/april 2023.

Fra NKK: RIK/Bruksprøver 22.10.22 ref.nr. 84-22062 er anerkjent

Fra NKK: NKK’s Kåringsprøve 22.10.22 ref.nr. 82-22014 er anerkjent

Mottatt brev fra Retura om nye regler for avfallshåndtering
Post ut:

Sendt positivt svar til Retriverklubben avdeling Trondheim om leie av bane den 10.september 2023

Sendt mail til en kennel vedrørende leie av bane

Sendt HS søknader og terminliste for 2023 og datoer for utstilling/LP 2024

Sendt bestilling til HS vedrørende HS ærespris for 2022
Hanne


Unni

Styremøtereferat:

Gjennomgang av forrige referat – godkjent og oversendes webmaster for publisering på hjemmeside

Generalforsamling:

Dato for generalforsamling er 11.februar 2023 på Stavsøra. 

Sender ut til komiteene melding om å skrive årsmelding for 2022 og budsjett for 2023

Pistoler:

Etter undersøkelser så er det slik at alle startpistoler skal ha våpenlisens og oppbevares i våpenskap. Tar en ny runde med politiet. Lars tar med pistolene hjem for oppbevaring over vinteren. 

Trønderdommeren:

Forespurt om lån av klubbhus i forbindelse med juleavslutning. I svar til ansvarlig ble det gitt beskjed om ikke onsdag og søndag

Retura:

Tar kontakt med Retura for å høre hva dette innebærer for oss som kunde

Testlederkurs:

Testkomiteen ønsker et testlederkurs før sesongstart. 


Hjemmeside: 

Lene Sølberg er medansvarlig sammen med Anita Kvaal. Lene har fått en innføring sammen med Anita av John-Harald Nymoen

Avlskontakter: 

Styret mener dette er en viktig oppgave. Våre avlskontakter vil bli kontakter for å få satt dette i system. Nye prosedyrer

Diverse: 

Kjøp inn julegaver til Røddegården, Hans Ole, Stian og de på den nye spormarken

Julegaver til figurantene

Send blomster til Håkan Karlson på hans 75-års dag

Send invitasjon til æresmedlem til julebord

Julebord

Handling og Pynting

Alle møter en time før julebordet starter for å hjelpe til og Hanne koordinerer.


Anita
UnniLars
Hanne Hilde


StåleAnitaHanneHilde


Hilde

Anita

Unni 


    Hanne 

Protokoll nr 8. 2022

Møtetittel:

Styremøte på Øra

Møtedato:

19.09.2022

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

17.10.2022

 

 

Navn , Organisasjon

Til stede

Forfall

Hanne Nordgård Lilleberg

X

 

Lars Hoem

X

Unni Wikstrøm

X

 

Hilde Aspaas Eriksen

X

 

Per Taksgård

X

 

Ståle Sivertsen

X

Anita N. Kvaal

X

 

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Mottatt fra HS en påminnelse på frister for innsending av stoff til schäferhunden

Fra NKK om frister for søknad på jakt- og brukshundprøver for 2023

Mottatt forespørsel fra Retrieverklubben om leie av bane i 2023

Fra NKK at stevne den 04.09.22med refnr. 220655 er anerkjent (valpeshow)

Fra NKK: NKKs kåringsprøve 02.07.22 ref.nr. 82-22013 er anerkjent

Mottatt mail fra leder i utstillingskomiteen der det blir påpekt at annonsen som ble oversendt ikke ble lagt ut på hjemmesiden.

Mottatt mail fra medlem i kurskomiteen at hun trekker seg fra sitt verv i komiteen

 
 

Post ut:

Oversendt brukshundkomiteen søknadsfrister for jakt- og brukshundprøver

Sendt foreløpig svar til Retieverklubben vedrørende deres søknad

 

 

 

Styret vedtok at de skal settes opp jordfeilbrytere i forbindelse med at vi har hatt problemer med strømmen på Stavsøra.

 

Minne på Bjørn Karlsen at han skal reklamere på lykt på RIK-banen

 

Få sett på klubbhuset om hva som må gjøres for å få det i orden

 

Arrangemanger:

-Valpeshow. Dette gikk greit. God påmelding i flott vær. Folk koste seg. Hadde ikke HP-sløyfer. Dette må på plass neste år.

- Utstilling: 41 påmeldte. Var uheldig med været, men det så ut til at folk koste seg likevel.

-Rallylydighet: 55 påmeldte. Tilbakemeldingene bare positiv

-K-test. 10 påmeldte. Alt gikk greit.

 

Medlemsmøte 20.oktober

 

Tema: Veterinær som kan snakke om forebygging/rehabilitering av hund. Hanne tar kontakt med Melhus veterinærkontor.

 

Oktoberfest

 

Lager annonse og legger ut på hjemmeside.

 

K-Testdommerkurs:

Vi avholdes på Stavsøra.

2 eller 3 av våre medlemmer kommer til å søke og vil få anbefaling fra klubben.

 

MH-FA helga i oktober

Søker om utvidelse til 3 dager.

 

Overnatting i klubbhuset.

Det har vært forespørsel om å få overnatte i klubbhuset i forbindelse med en testhelg. Styret har vedtatt at ingen får overnatte i klubbhuset

 

Lars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanne

 

Unni

 

 

 

 

 

Ståle

 

 

Ståle

 

Protokoll nr 7. 2022

Møtetittel Styret på stavsøra
Møtedato 22.09.2022
Referent Unni Wikstrøm
Neste møte 19.9.2022

Navn , Organisasjon Tilstede Forfall
Hanne Nordgård lilleberg X
Lars Hoem X
Unni Wikstrøm X
Hilde Aspaas Eriksen X
Per Taksgård X
Ståle Sivertsen X
Anita Nicolaysen Kvaal X

BESKRIVELSE ANSVARLIG FRIST
Post inn:
Fra NKK RIK-brukshundprøver 24.04.22 ref.nr. 84-22055 er anerkjent
Fra NKK RIK-brukshundprøver 15.05.22 ref.nr. 84-22056 er anerkjent
Fra NKK RIK-brukshundprøver 02.06 -22. ref.nr.84-22057 er anerkjent
Fra NKK RIK-brukshundprøver 06.06.22 ref.nr. 84-22058 er anerkjent
Fra NKK RIK-brukshundprøver 03.07.22 ref.nr. 84-22059 er anerkjent
Fra HS videresending av mail fra NKK vedrørende dyrevelferdsloven
Mottatt mail fra Øyvind Juul Sjetne vedrørende kurs for karaktertestdommerutdanning.
Post ut:
Sendt mail til NKK vedrørende endring av mailadresse til avd. Nordenfjeldske
Videresendt mail fra HS til de komiteene som er berørt mail fra NKK ang dyrevelferdsloven.
Sender purremail til Øyvind ang. karaktertestdommerkurset

Valpeshow
Så langt 52 påmeldte, påmeldingsfristen har ikke gått ut enda. Hvis det ikke blir flere påmeldte så blir det en dommer. Alt under kontroll
Heidrun har takket ja til å være ringsekretær og Mona er skriver.
Parkering kr. 50,-.

Lydighet:
Rallylydighet. Alt greit. De trener på lydighetsbanen før konkurransen. De som skal trene der og ikke er medlemmer betaler kr. 50,- pr. dag

Utstilling:
Ikke mange påmeldte enda, men det er tidlig. Ringsekretær på plass, men mangler skriver på nåværende tidspunkt. Dommer blir hentet av Hanne

Kurs:
Pr. i dag så går det et kurs i konkurranselydighet med Ellinor Antonsen som instruktør. Det er planlagt et valpekurs i høst.
Test:
Komiteen søker om å utvide testhelgen til å gjelde hele helgen da de har venteliste på MH-test.

Dugnad:
Det blir dugnad den 30. august kl. 18.00. Det annonseres på hjemmeside og Facebook

Medlemsmøte:
20. oktober kl. 19.30. Annonse og tema for møte kommer

Oktoberfest:
29.oktober. Annonse kommer

Julebord:
10. desember. Det vil bli i klubbhuset på Øra

Paviljong:
Det er satt opp en paviljong av et medlem. Denne kan ikke stå der. De som har satt den opp blir kontaktet av styret med beskjed om at den må tas ned.

Prisliste kjøkken:
Prisene vil bli justert

Klubbhuset:
Vi må jekke opp riggen og sette under nye elementer. Dette så den ikke ramler sammen. Har ventet på en avklaring med kommunen, men nå må vi starte for det kan ta tid å få en avklaring fra kommunen om reguleringsplanen.

Presenning
Kjøpt inn presenninger for å beskytte bordene ute.
Se om vi skal kjøpe inn et par «fugler» som kan skremme bort fuglene

Protokoll nr 6, 2022

Møtetittel Styremøte på Stavsøra
Møtedato 04.07.2022
Referent Unni wikstrøm
Neste møte 22.08.2022

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Hanne Nordgård Lilleberg

X

 

Lars Hoem

X

Unni Wikstrøm

X

 

Hilde Aspaas Eriksen

X

 

Per Taksgård

X

 

Ståle Sivertsen

X

Anita N. Kvaal

X

Sakliste

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Mottatt mail fra Trønderdommerne om leie av klubbhus den 4.august til møte.
Mottatt fra NKK Rally lydighet 21.05.22 ref.nr. 17-22138 er anerkjent
Mottatt fra NKK Rally lydighet 22.05.22 ref.nr. 17-22139 er anerkjent
Mottatt fra NKK lydighet den 26.0522 ref.nr 220402 er anerkjent
Mottatt fra NKK stevne den 05.06.22 ref.nr. 220457 er anerkjent
Mottatt fra NKK K-test den 06.06.22 ref.nr. 80-22018 er anerkjent
 

Post ut:
Svart positivt på mail til Trønderdommerne vedrørende leie av klubbhus den 4.august

 

 

Artic Race:
Per Arne Hervik orienterte om Artic Race som år i Trøndelag en 14. august. Her har BUF etat fosterforeldre en sentral rolle.
Det er snakk om å stille med hunder og hundeførere lang ruta og her er det mulighet å promotere schäferhunden. Per Arne lager et infobrev som skal legges ut på hjemmeside og facebook siden vår. Vi får ordne med en påmelding av ekvipasjer til dette for å få det organisert på en skikkelig måte. Hunden vil bli uniformert med en lilla bøff og fører en lilla T-skjorte.

 

 

Bonger på stevner:
Vi tar bort frokostbonger og spesifiserer de andre alternativene slik:
Lunsj er enten vaffel, toast eller pølse
Middag er lapskaus eller gryte, hamburger
Drikke er en rus, kaffe ol
Komiteene gir ut bonger til de som skal ha

 

 

Treningsgruppa i Os:
Hanne har snakka med Ole Martin Nymoen. Styret avventer saken.

 

 

100-års jubileumsfesten i Oslo den 5.november:
Avd representanter vil bli Hanne og Lars

 

 

Protokoll nr 5, 2022

Møtetittel:

Styremøte på Øra

Møtedato:

19.05.2022

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

04.07.2022

 

 

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Hanne Nordgård Lilleberg

X

 

Lars Hoem

X

Unni Wikstrøm

X

 

Hilde Aspaas Eriksen

X

 

Per Taksgård

X

 

Ståle Sivertsen

X

Anita N. Kvaal

X

Sakliste

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn: 

Mottatt svar fra HS som gjelder profilering i forbindelse med LD-mesterskap
Fra NKK Mentalbeskrivelse 07.05 – 08.05 med ref.nr. 87-22014 er anerkjent

Mottatt fra HS om spons på Norsk/nordisk vinner
 

Post ut:

 

 

 

Karaktertestdommerutdanning:

Denne er utsatt til høsten. Forsøker å finne en ny dato. Prøver også å få til en testleder/figurantutdanning, før karaktertestdommerkurs skal avholdes.

 

Pinsearrangementet:
Alt begynner å bli på stell.

Skal bestille kaker 1 rom og 1 lukket valnøtt.

Gjester på kveld:

Bjørn Lie, Svein Vagle, Torstein Kallenback og Liv Evjen

Det vil bli matbonger for personell i pinsa

 

Container:

Har vedtatt innkjøp av container. Pris kr. 22.500,-

 

Vips:

Sjekker ut om Vips handlekurv kan være aktuelt

 

 

NKK-helg:

Lørdag kveld, Dobbermannklubben. Starter kl. 18.00

Søndag: Wippet /Myndehundklubben, Starter kl. 10.00

Søndag: Hvit gjeterhund Starter kl. 10.00

Kiosk begge dager er det styret som har ansvar for.

 

Sponsing av klasser Norsk-Nordisk vinner 2022

Avdelingen sponser 3 klasser á kr. 500,- og en annonse for kr. 1000,-

 

 

 

 

 

 

 

Unni

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilde

 

 

 

 

 
Protokoll nr 4. 2022

Møtetittel: Styremøte på Øra
Møtedato: 19.04.2022
Referent: Unni Wikstrøm
Neste møte: 19.05.2022

Navn, Organisasjon Tilstede Forfall
Hanne Nordgård Lilleberg  X
Lars Hoem  X
Unni Wikstrøm  X
Hilde Aspaas Eriksen  X
Per Taksgård  X
Ståle Sivertsen  X
Anita N. Kvaal  X

Beskrivelse 

Ansvarlig Frist

Post inn:

Fra HS mottatt en liste om å oppdatere ny kontaktinfo
Fra NKK svar på en søknad fra deltaker om dispensasjon fra alder på deltakelse på funksjonsanalyse. Denne er oversendt testkomite
Fra Retura med informasjon om innføring av drivstoffavgift
Fra HS mal på pressemelding

Post ut:
Sendt ny kontaktinfo til HS


K-Test utdanning:
Det er gjort henvendelse til NKK ved Øyvind Juul Skjetne om hvordan det skal gjøres med servering og hvilken servering det er snakk om. Og om det skal være mat inkl. i påmeldingsavgift og hva sitter vi igjen med.
Vårt forslag er luncj /middagspakke som hver enkelt betaler selv.
HS dekker leie av møtelokale og testløype med kr. 1000,- pr. dag

Kaffemaskin:
Er det inngått noen leasingavtale og eventuelt hvem har inngått en slik avtale
Leder i støttekomiteen undersøker saken.

Pinsearrangementet:
Her skal styret innkalle alle de involverte komiteene til et møte den 9. mai kl. 19.00. Det vil bli sendt ut mail til alle komiteer.
Det vil bli sendt en forespørsel til HS ved Arne Kristianstuen vedrørende profileringsutstyr i forbindelse med LD arrangement.
Utstillingskomiteen må ta kontakt med dommer vedrørende oppdretterseminar i forbindelse med LD-utstillingen.

Utstilling i mars:
Per tar kontakt med Drift og vedlikehold vedrørende vedlikehold av vei raking av utstillingsbane

Container:
Drift og vedlikeholde ønsker en ekstra container.

Protokoll nr 3, 2022

Møtetittel:

Styremøte på Øra

Møtedato:

23.03.2022

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

19.04.2022

 

 

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Hanne Nordgård Lilleberg

X

 

Lars Hoem

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Hilde Aspaas Eriksen

X

 

Per Taksgård

X

 

Ståle Sivertsen

X

 

Anita N. Kvaal

X

 

Sakliste

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:  
Mottatt fra Nestleder i HS spørsmål om tema for dag 2 på repmøte

Mottatt fra kompetansegruppa mentale tester i NKK vedrørende å stå som teknisk arrangør for utdannelse av K-testdommere

Mottatt fra HS om at det skal være kurs for utdanning av dommere til den Tyske vesentesten. Deltakelse er annonsert på schäferhundklubbens hjemmeside

Mottatt møtereferat fra Drift og vedlikehold
 

Post ut:

Sendt forslag til HS nestleder med tema for dag 2 på repmøte

Sendt svar til Kompetansegruppa Mentale Tester vedrørende å stå som teknisk arrangør

 

 

Rep.mappa:

Gjennomgang av repmøtemappa

 

K-Test utdanning:

Vi er forespurt om å være teknisk arrangør. Vi har foreslått tidspunktet fra 12. til 19. juni.

Dette er en utdannelse som har vært etterspurt etter at K-test er ett av våre avlsverktøy. HS leder informerte oss om hva dette innebærer.

 

Avlskontakt

Vi har kommet fram til at de 3 avlskontaktene våre skal inndeles slik. Inger og Trond tar seg av besøk ute. Så har vi kommet fram til at Lene Sølberg går inn i teamet som sekretær. Hun tar seg av alt i forbindelse med oppdatering av valpelister osv.

 

Webmaster:

Vi har nå kommet fram til at Line Christensen skal ha hovedansvaret og Anita N. Kvaal skal være med å dele ansvaret. Begge vil få opplæring av nåværende Webmaster, John-Harald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll nr 2, 2022

Møtetittel:

Styremøte på Øra

Møtedato:

27.02.2022

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

22.03.2022

 

 

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Hanne Nordgård Lilleberg

X

 

Lars Hoem

X

Unni Wikstrøm

X

 

Hilde Aspaas Eriksen

X

 

Per Taksgård

X

 

Ståle Sivertsen

X

 

Anita N. Kvaal

 

X

Sakliste

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:  
Mottatt møtereferat fra kurskomiteen
Mottatt mail fra medlem vedrørende nominasjon til ildsjelpris

Mottatt mail fra Nidaros Agility der de informerer at de ikke skal leie til oss i 2022

Mottatt fra HBU invitasjon til Sølenuka 

Post ut:

Sendt mail til Nidaros Agility med spørsmål om leie av vårt anlegg i 2022

Sendt til HS innkallingen til generalforsamling samt protokoll fra møtet den 12. februar

Sendt ut info til alle hundeklubbene om utleie av utstillingsplass i forbindelse med utstillingen til NKK

Sendt svar til vedrørende ildsjelpris

 

 

 

Kurs

Alle kurs skal annonseres gjennom kurskomiteen, men enkeltkomiteer kan stå som teknisk arrangør

 

Kickoff

12.03.2022 kl. 13.00 på Stavsøra

· Hjemmeside, hvem vil bli webmaster

·  Møtekalender

· Gjennomgang av ny hjemmeside

· Rengjøring av toaletter

 

Camping

Styret viderefører ordningen med at tillitsvalgte kan campe på Stavsøra når de arbeider med arrangement ol. De betaler kr. 500,- for bruk av strøm

Under arrangement så er prisen for tilreisende kr. 150,- pr. døgn. Ståle Sivertsen er ansvarlig

Tar bort skjema for bestilling av camping på hjemmesida.

 

Avlskontakt

Spør Inger om hun fortsetter

Finn en person til

 

Fordeling av komiteer

Utstillingskomiteen       Unni

Bbrukshundkomiteen   Hilde

Testkomiteen               Ståle

Kurskomiteen              Hanne

Støttekomiteen            Anita

Drift og vedlikehold    Per

Lydighetskomiteen     Lars

 

Brukshundansvarlig i styret: Hilde

 

Rikansvarlig:  Trond Eriksen

 

Lag ny liste over tillitsvalgte og send John-Harald

 

Valpeshow alle raser 4.september

Komiteen består av Lene Sølberg, Per Taksgård, Anita Kvaal, Ketil Kvaal, Leif-Esten Lilleberg

Dommere: Per Nymark og Tanja Hulsund

Annonseres gjennom NKK og på Facebook

Sponsor: Dr.  Clauder og sjekk om vil kan få til en fuktkurv

Mangler skrivere og ringsekretærer

 

Medlemsmøte

24.mars med gjennomgang av rep.mappa

7.april med referat fra representantskapsmøte

 

Styremøte

22. mars gjennomgang av rep.mappa

 

Familiedag

Lufte det på kickoffmøte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Protokoll nr 1 2022

Møtetittel:

Styremøte på Øra

Møtedato:

18.01.2022

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

27.01.2022

 

 

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Bjørn Karlsen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Hilde Aspaas Eriksen

X

 

Hanne Nordgård Lilleberg

X

 

Per Taksgård

X

 

Lars Hoem

X

 

 

 

 

Sakliste

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:  
Fra NKK, NKKs kåringsprøve den 23.10-21 ref.nr 82-21053 er anerkjent

Fra NKK vedrørende søknad om konge- eller NKK pokal for prøver

Fra NKK Lansering av nye mailadresser
 

Post ut:

 

 

 

 

Matter:

Innkjøp av matter for bruk til valpekurs i klubbhuset.

 

Sjekker med John–Harald om hvor skjema for parringer havner

Samtale med Rune Gundersen vedrørende oversiktsbilde av Stavsøra

 

Sparepenger:

Vi låser sparepengene fra salget av hytta. Vi låser de for 1 år for å få bedre avkasting på pengene

 

Hvordan få flere inntekter:

Se på muligheten til å leie ut til andre hundeklubber i forbindelse med NKK

Utstilling i mai 2022. Lufte interessen for at de har utstilling motsatt dag av NKK.

 

Gjennomgikk styrets årsberetning med regnskap og budsjett.

Gjennomgikk referatet fra møte med 3 medlemmer i klubben.

Gjennomgikk informasjonsbrosjyren som er ment til nye medlemmer i klubben.

 

 

 

 

Bjørn

Bjørn

 

 

     Hilde

 

 

 

Hanne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 24.01.2023 kl. 12:23

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn