Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Generalforsamlinger
Generalforsamlingsprotokoll 6. februar 2021
Norsk Schäferhund Klub avd. Nordenfjeldske

Til stede:                                           31 medlemmer

Dagsorden:                                       Godkjent

Innkalling:                                         Godkjent

Møtedirigent:                                    Geir Flønes

Tellekorps:                                        Leif Esten Lilleberg og Tove Hestmark

Underskriving av protokoll:               Lene Sølberg og Erik Skamfer

Styrets årsberetning med Avlskontaktene :   Godkjent med merknad om at parring/fødsel burde  oppdateres raskere.  Her kommenterte leder for avlskontaktene at det dreide seg om en parring. Ellers så ble oppdateringen samme uke som de kommer inn.Videre at avd. burde gå ut og reklamere mere opp mot oppdretterne i avdelingen at de har mulighet til å kjøpe valpekuponger til sine valpekjøpere.


Webmasters årsmelding:             Godkjent


Regnskap:                                      Godkjent

Budsjett:                                        Tatt til etterretning

Årsberetning brukshundkomiteen:   Godkjent med kommentar om at skjulene som ble stjålet ikke er kommet til rette. Nye vil bli kjøpt.


Årsberetning utstillingskomiteen:       Godkjent

 

Årsberetning lydighetskomiteen:        Godkjent med tilføying av medlemmene i komiteen: Ann Mari Nordløkken, Line Christensen, Heidrun Opedal, Tina Ytrevik og Eli Kvernmo

Årsberetning fra kurskomiteen:           Godkjent


Årsberetning testkomiteen:                  Godkjent med tilføying av medlemmer i komiteen: Odd Inge Christensen, Bjørn Pettersen og Tina Yttervik


Årsberetning fra støttekomiteen:        Godkjent


Årseberetning fra drift og vedlikehold: Godkjent


Årsmelding fra treningsgruppe i OS:  Godkjent med kommentar at de må inn på hjemmesida vår.


Valg tillitsverv: Alle valgt v/akklamasjon


Forslag 1: Etter en del diskusjon trakk styret forslaget.


Forslag 2: Forslagstiller trakk forslaget etter diskusjoner og innlevering av endringsforslag.


Endringsforslaget til generalforsamlingen:,
Dagens tekst i §1-4 og §1.5 utgår.
Ny tekst §1-4 og §1-5.

 §1-4 HD STATUS

-     Det er kun lov å pare hunder med HD grad A og B.
-     Det er ikke tillatt å avle på HD grad C, D eller E.
-     Dette gjelder for både normalhår og langhår.

 §1-5 HD INDEX

 -    Dersom begge foreldene i en kombinasjon har fått tildelt HD-Index fra NKK,
      anbefaler Norsk Schäferhund Klub at kombinasjonen har en minimum index på 200.

-      Dette skal også gjelde langhår varianten når denne en gang i framtiden får tildelt HD-index.

Forslaget ble godkjent med 25 for, 5 mot og 1 blank.
Forslaget vil bli sendt NSchK Representantskapsmøte for behandling.


Representanter til Norsk Schäferhund Klub representantskapsmøte:
Roger Svendsen
Bjørn Karlsen
Unni Wikstrøm
Hilde Aspaas Eriksen (Suppleant)


Nytt styre:
Roger Svendsen                            Leder
Bjørn Karlsen                                 Nestleder
Unni Wikstrøm                               Sekretær
Hilde Aspaas Eriksen                    Kasserer
Hanne Nordgård Lilleberg             Styremedlem
Per Taksgård                                 Suppleant
Lars Hoem                                     Suppleant

 

 

Protokoll godkjent 06. februar 2021

 

_________________                                      ____________________
Lene Sølberg                                                            Erik Skamfer


  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------NSchK Avd. Nordenfjeldske generalforsamlingsprotokoll 8. februar 2020

                   Norsk Schäferhund Klub avd. Nordenfjeldske

 
Tilstede:                                            31 medlemmer

Dagsorden:                                       Godkjent
Innkalling:                                         Godkjent
Møtedirigent:                                    Geir Flønes
Tellekorps:                                       Trond Aagesen og Inger Pettersen

Underskriving av protokoll:           Ellinor Antonsen og Liv Evjen

Styrets årsberetning med avlskontaktenes årsmelding:
Godkjent uten anmerkninger

Regnskap:                                                  Godkjent
Budsjett:                                                     Tatt til etterretning
Årsberetning brukshundkomiteen:          Godkjent
Årsberetning utstillingskomiteen:            Godkjent med kommentar om at avdelingens beste hannhund ikke burde utdeles da situasjonen ble som den ble
Årsberetning lydighetskomiteen:             Godkjent
Årsberetning fra kurskomiteen:                Godkjent m/korrigering.
                                                                      Tilføyd Grunnkurs RIK                      
Årsberetning testkomiteen:                       Godkjent
Årsberetning drift og vedlikehold:            Godkjent m/korrigering vedr. veivedlikehold
Årsberetning fra støttekomiteen:              Godkjent m/korrigering av navn
                                                                      på et medlem

Forslag om nedleggelse av redaksjonskomiteen:   Enstemmig vedtatt

Valg tillitsverv: Alle valgt v/akklamasjon. Det er noen åpne poster i testkomiteen.
                           Valgkomiteen jobber videre med dette.

Representanter til representantskapsmøte:
Roger Svendsen
Bjørn Karlsen
Unni Wikstrøm
Hilde Aspaas Eriksen (Suppleant)

Nytt styre:
Roger Svendsen                              Leder
Bjørn Karlsen                                   Nestleder
Unni Wikstrøm                                 Sekretær
Hilde Aspaas Eriksen                      Kasserer
Hanne Nordgård Lilleberg               Styremedlem
Per Taksgård                                   Suppleant
Lars Hoem                                       Suppleant

Protokoll godkjent

                             

____________________                        ____________________
Liv Evjen                                                  Ellinor Antonsen

 

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------


                            Generalforsmalingsprotokoll 09.02.2019
                       Norsk Schäferhund Klub avd. Nordenfjeldske


Tilstede:                                                       33 medlemmer derav 32 stemmeberettige

Dagsorden:                                                  Godkjent
Innkalling:                                                     Godkjent
Møtedirigent:                                                Geir Flønes
Tellekorps:                                                    Lene Sølberg Odd Arve Nedahl

Underskriving av protokoll:                           Liv Evjen og Erik Skamfer

Styrets årsberetning med avlskontaktenes årsmelding:
Godkjent med kommentar på avlskontaktenes årsmelding om at det er født lite valper i avdelingen sammenlignet med resten av landet.

Regnskap: Godkjent

Budsjett tatt til etterretning med bemerkning om at medlem syntes det ble budsjettert med for store tall både på kurs og test


Årsberetning brukshundkomiteen:
Godkjent

Årsberetning fra utstillingskomiteen:
Godkjent med endring av BIR/BIM på pinsearrangement

BIR Ingodds Essina
BIM Team Cayira Hercules

Årsberetning fra støttekomiteen:
Godkjent

Årsberetning fra kurskomiteen:
Godkjent med kommentar der instruktørene ble hyllet. Uten disse hadde ikke resultatet blitt det samme.

Årsberetning lydighetskommiteen:
Godkjent

Årsberetning testkomiteen:
Godkjent

Årsberetning drift og vedlikehold:
Godkjent

Terminliste:
Her skal det inn at vi arrangerer NM i IGP 30. august – 1. september

Valg:
Det er flere åpne verv.
Valgkomiteen jobber videre med dette.

Representanter til representantskapsmøte:

Roger Svendsen
Unni Wikstrøm
Hilde Aspaas Eriksen
Hanne N. Lilleberg (Suppleant)

Nytt styre:
Roger Svendsen                        Leder
Bjørn Karlsen                             Nestleder
Unni Wikstrøm                           Sekretær
Hilde Aspaas Eriksen                 Kasserer
Hanne Nordgård Lilleberg          Styremedlem
Per Taksgård                              Suppleant
Lars Hoem                                  Suppleant

Protokoll godkjent

Liv Evjen                                  Erik Skamfer

--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------


           Generalforsamlingsprotokoll 11.02.2018
      Norsk Schaferhund Klub avd. Nordenfjeldske

Tilstede:                                       29 medlemmer

Dagsorden:                                   Godkjent

Innkalling:                                     Godkjent

Møtedirigent:                                Erik Skamfer

Tellekorps:                                   Roger Myrset og Hanne Lilleberg


Styrets årsberetning med avlskontaktenes årsmelding:
Godkjent med disse kommentarene/spørsmålene.
Her ble det stilt spørsmål om hvor mye penger som er brukt, hvor langt i prosessen har
vi kommet, og hvor mye penger forventes det a bruke videre i prosessen. Roger orienterte.

Det ble også stilt spørsmål angående valpeshow for alle raser. Dette er en god
inntektskilde, men hvis vi skal fortsette med å arrangere dette sa må det settes ned en egen komite.

Regnskap: Godkjent

Budsjett tatt til etterretning med en oppjustering pa kr. 100.000,- i uforutsette utgifter.
Dermed ble det et budsjett med 94.200,- i underskudd.


Årsberetning fra brukshundkomiteen:
Godkjent

Årsberetning fra utstillingskomiteen:
Godkjent med endring av BIR hannhund fra sommerutstillingen.
Riktig navn er Team Marlboro Koby.

Årsberetning fra støttekomiteen:
Godkjent

Årsberetning fra kurskomiteen:
Godkjent med noen kommentarer. Hvorfor er det så få som melder seg på kurs?
Må ha møte mellom kurskomiteen og instruktørene, og oppdretterne må på banen.

Årsberetning fra lydighetskomiteen:
Godkjent

Årsberetning fra testkomiteen:
Godkjent

Årsberetning fra Drift og vedlikehold:
Godkjent

Valg:
Det er flere åpne verv.
Valgkomiteen jobber videre med dette.

Representanter til representantskapsmøte:
Roger Svendsen                                      
Trond Aagesen                                        
Unni Wikstrøm                                        
Hilde Aspaas Eriksen (Suppleant)

Nytt styre:
Roger Svendsen                                 Leder
Trond Aagesen                                   Nestleder
Unni Wikstrøm                                Sekretær
Hilde Aspaas Eriksen                       Kasserer
Hanne Nordgård Lilleberg             Styremedlem
Lene Sølberg                                     Suppleant
Per Taksgård                                     Suppleant

Protokoll godkjent

                       

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------                      Generalforsamlingsprotokoll 12.02.17
                Norsk Schäferhund Klub avd. Nordenfjeldske

Innkalling til generalforsamling:    Godkjent

Dagsorden:                                       Godkjent
Valg av dirigent:                               Erik Skamfer
Valg av tellekorps:                           Terje Lorentzen og Odd Skar
Tilstede:                                            23 stk
Stemmeberettige:                            22 stk


Styrets årsberetning med avlskontaktenes årsmelding:

  • Her ble det kommentert at det kunne vært flere temamøter.

Enstemmig godkjent

Årsberetning fra utstillingskomiteen:        Enstemmig godkjent
Årsberetning fra kurskomiteen:                Enstemmig godkjent
Årsberetning fra støttekomiteen:              Enstemmig godkjent
Årsberetning fra testkomiteen:                 Enstemmig godkjent
Årsberetning fra drift og vedlikehold:       Enstemmig godkjent
Årsberetning fra redaksjonskomiteen:     Enstemmig godkjent

Regnskapet: her ble det kommentert at en måtte se på rentene i andre banker.

Enstemmig godkjent

Budsjett for 2017: tatt til etterretning

Forslag 1 til generalforsamlingen fra styret vedrørende bruk av midler for videre arbeide med reguleringsplan. Enstemmig vedtatt.

Forslag 2 fra avd. Nordenfjeldske til representantskapsmøte vedrørende grunnkontingent.

Vedtatt oversendelse til representantskapsmøte

Forslag 3 fra avd. Nordenfjeldske til representantskapsmøte vedrørende Tysk kåring

Vedtatt oversendelse til representantskapsmøte med noen justeringer

Forslag 4 fra avd. Nordenfjeldske til representantskapsmøte vedrørende avlsstatuttene

Vedtatt oversendelse til representantskapsmøte med noen justeringer

Forslag 5 fra avd. Nordenfjeldske til representantskapsmøte vedrørende plasseringer på Norsk Vinner.

Vedtatt oversendelse til representantskapsmøte med noen justeringer

Forslag 6 fra medlem om oppdrettermøter for å påvirke dommervalg.
Dette forslaget ble trukket.

Representanter til representantskapsmøte:
Roger Svendsen Leder
Trond Aagesen Nestleder
Unni Wikstrøm Sekretær
Hilde Eriksen Kasserer (Suppleant)


Nytt styre:
Roger Svendsen                       Leder 
Trond Aagesen                         Nestleder 
Unni Wikstrøm                          Sekretær 
Hilde Aspaas Eriksen               Kasserer 
Kay Arne Knutsen                    Styremedlem 
Hanne Nordgård Lilleberg        Suppleant 
Ann Mari Nordløkken               Suppleant

 

______________________                                     _________________________

                  

                            

Sist oppdatert 27.02.2024 kl. 14:18

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn