Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Protokoll nr 9 2021


Møtetittel:

Styremøte på Teams

Møtedato:

01.11.2021

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

29.11.2021

 

 

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Bjørn Karlsen

X

 

Unni Wikstrøm

X

 

Hilde Aspaas Eriksen

X

 

Hanne Nordgård Lilleberg

X

 

Per Taksgård

X

 

Lars Hoem

X

 

 

 

 

Sakliste

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:  

Fra NKK Rik-Brukshundprøver 24.09.21 Ref.nr. 84-21132 er anerkjent

Fra NKK Utstilling den 25.09.21 Ref,nr. 12-210650 er anerkjent

Fra NKK RIK- Brukshundprøver den 26.09.21 Ref.nr 84-21138 er anerkjent

Fra NKK mentalbeskrivelse hund 02.10.21 Ref.nr 87-21077 er anerkjent

Fra NKK Funksjonsanalyse 03.10.21 Ref.nr. 81-21020 er anerkjent

Fra Georg Gules drifter av Webhotellet mottatt forespørsel om oppdatering

Mottatt fra medlem søknad om HS ærespris for 2021 for videresending

Mottatt fra medlem søknad om HS ærespris for 2021 for videresending
Mottatt tilbud om nytt webhotell
 

Post ut:

Sendt bekreftelse på nytt webhotell og opprydding av gammel hjemmeside

 

 

Unni

 

Veg

Tilbud om opprustning av veg ned til Stavsøra. Sjekk med Klomstad om hvordan det går.

Fårehunden

Sender til ordensrådet søknader på kandidater til Fårehunden

Høytalere:

Se om hva som trengs for å få anlegget opp å gå. Det som må skiftes gjøres. Utstillingskomiteen sjekker opp. Overføres til 2022

Lys

Nye master er satt opp. Satt opp nye lyskastere. De første som er satt opp er på 180 KW og de siste er på 160 KW. Går til innkjøp av tidsbrytere.
Rydding av trær langs vegen er straks ferdig.

Hall vintertrening

Sjekk med brukshundkomiteen om hvor mange som skal trene gruppe C i vinter.

Leie av låve for valpekurs i vinter på Rødde

Undersøker også om leie av hall i Bratsberg for trening/kurs i vinter

 

Hjemmeside

Vi går for å skifte webhotell og ny hjemmeside. Går for de samme program/oppsett som HS. Avtale med John-Harald Nymoen som skal drifte i de første 6 måneder. Han tar også opplæringen av ny webmaster i løpet av perioden. Ny adresse hjemmesiden: http://Nschk-nordenfjeldske.no

 

Møte med støttekomiteen

Bjørn og Hanne (som er styrets representant inn i komiteen), hvilke tanker de har for fremtiden

Påskjønnelse

De to som gravde ned master og ledninger til lysene på banen og han som koblet det sammen får en liten påskjønnelse til jul

Renhold av klubbhus

Da vi ikke lenger har noen som tar tak i dette må vi få gjort det på annen måte. Det vi bli «rundvask» på riggen den 20. november fra kl. 12.00. Annonseres på hjemmesida.

Generalforsamling:

Dato blir 12. februar 2022.

Sender ut frist til komiteene for årsberetning og budsjett

Info nye valpeeiere

Det vil bli laget en informasjonsbrosjyre for å ønske nye medlemmer velkommen. Det skal også inngå et «valpkurs»

Valpekupong

Fra 2022 vil prisen for oppdretter å kjøpe valpekuponger til sine valpekjøpere bli kr. 200,- pr. kupong

 

Info vedr høyt strømforbruk Stavsøra:

En av lyskasterne viste seg å være full av vann. Bjørn fikk den skrudd ned og har fått godkjent reklamasjon på denne.

Det viser seg også at den automatiske avlesingen av strømmen i perioder ikke har fungert, på grunn av dårlig signal.

Strømleverandøren har da stipulert et forbruk basert på erfaringstall + +, når måleren nå er avlest manuelt viser det seg at strømleverandøren har stipulert vesentlig høyere enn det faktiske forbruket (2098kw timer), som vi da vil få igjen eller en reduksjon tilsvarende.

Det ble tatt kontakt med strømleverandøren for å se på muligheten for en antenne, eller flytting av strømmåler, og nå er antenne til strømmåleren er montert på taket av containeren.

 

 

 

 

Hilde

 

 

Unni

 

 

 

 

 

 

 

 

Unni

 

Hilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unni

 

 

 

 

Hanne / Unni

 

Hilde

 

 


Protokoll nr 8 2021

Møtetittel:

Styremøte 

Møtedato:

27.09.2021

Referent:

Hilde Eriksen

Neste møte :            01.11.2021

 

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Bjørn Karlsen

X

Unni Wikstrøm

        x

Hilde Aspaas Eriksen

X

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Per Taksgård

X

Lars Hoem

 X

Sakliste

 

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post ut: Skjema fra HS-HAR vedrørende skjema for utstilling, lydighet er oversendt utstillingskomite og lydighetskomite

Skjema fra HS-HAR vedrørende skjema for utstilling, lydighet er oversendt utstillingskomite og lydighetskomite
Skjema fra HBU vedr bruksprøver er videresendt Brukshundkom.
Film og historie om avdelingen er sendt HS i forbindelse med 100-års jubileum og ny bok om klubben vår.

 

Post inn:  NKK: Lydighetsprøve19.09.21 refnr. 12-210812 er anerkjent

NKK: Lydighetsprøve19.09.21 refnr. 12-210812 er anerkjent

NKK: RIK-Bruksprøver den 04.07.21 ref.nr. 84-21117 er anerkjent.

NKK: NKK-kåringsprøve den 04.07.21 ref.nr. 82-21042 er anerkjent.

HS-HAR; mottatt skjema for utstillinger, lydighet for 2022

Kurskomiteen: ønske om leie av hall i vinter for kurs 

Kurskomiteen: ang kurset for instruktører med Tore Lislevand som vi har godkjent tidligere. Kan de få det til i 2022?

Kurskomiteen: Oppsatt RIK grunnkurs og Sporkurs har bare to deltakere hver – hva gjør vi?

LP komiteen v/Line: Rally LP, søknad om å få kjøpe eget utstyr. Mottatt prisoverslag.

HBU: mottatt skjema for bruks-prøver.
Gjennomgang referat fra møte 30. august – referat godkjent Gjennomgang referat fra møte 30. august – referat godkjent Kommentarer: Benjamin Nordgård sjekker pris på lån av maskin og kommer og hjelper til med graving til 3 lyktestolper før frosten setter inn.
Julemøte med middag 4. desember –  annonse?

Medlemsmøtet 16. oktober flyttes til kl 1700.Hanne gir beskjed til webmaster som legger ut på hjemmesiden og facebook.
Vi legger også ut link til NKKs nye etiske retningslinjene for avl som er lagt ut på NSchK’s hjemmeside.
Diskusjon:Vintertrening og kurs i hall – Klomstads hall er utleid.

Vi får tilgang til en kveld i uken, mandager, i hallen til Arvid og Nina Ekle.

Må se på om Kurskomiteen kan få en del av kvelden til valpekurs på nyåret.


Kurs: Innleie instruktører – honorarer ? Der vi har egne instruktører må vi prioritere å bruke disse, så kan vi leie inn når vi ikke har egne ressurser å bruke. Eller bør vi spe på med litt utenfra for å få variasjon?Vi har også tre nye instruktører i avdelingen.Tas opp som tema på Medlemsmøtet.


Kurs:  kurs med for lite påmeldte?Avventer til påmeldingsfrist utgår. Vi har minimumskrav på fire deltakere som må overholdes hvis vi skal gå i balanse. 


Diverse:Overnattinger på Øra fra 2022: 150,- i døgnpris ved arrangement og for gjennomreisende ellers. Parkering av vogner kún for medlemmer av komiteer som er der og jobber.All strøm må være koblet fra når det ikke er aktivitet.


Danske bank har tatt kontakt vedr sparekonto. Vi tar et møte med rådgiver etter jul vedr plassering og legger frem et forslag til vår generalforsamling.


Lydanlegget er ødelagt – helt eller delvis. Reparere eller kjøpe nytt??


Bjørn Karlsen har vært i kontakt med grunneiere på veien ned til Øra. I regi Drift- og vedlikehold blir det i første omgang ryddet langs veien opp til Nidaros-banen. De står for rydding langs sin del. Drift- og Vedlikehold er sammen med Inge Christensen og Bjørn Karlsen godt i gang med dette arbeidet.


Strømregning august. Det er brukt 1800 flere kwh i august 2021 enn i 2020 og 3411 kwh er brukt fra 18. aug til 31. aug. I denne perioden har det ikke vært avholdt arrangement, så vi må sjekke om det er noen galt med avlesing eller om strøm går til jord. Mens vi diskuterte dette slo jordfeilbryter ut og all strøm forsvant plutselig. Vi fant ingen umiddelbare feil, og fikk etter hvert strømmen på igjen. Bjørn tar kontakt med elektriker og får dette sjekket.


Bjørn Karlsen kontakter leder i Nidaros vedr utlån Agility i 2022


Vedtak: Diskusjon rundt regler for størrelse på LP bane utover klasse I og II. Vi beslutter at banen foreløpig blir som den er, og de klassene som trenger større bane kjøres på Utstillings- eller Bruks- banen.


Vedtak: Kurset med Lislevand kan kjøres i 2022 hvis det lar seg gjennomføre. Kurskomiteen kjøper inn leker/hjelpemidler til kurs


Vedtak: Innkjøp av Rally-LP utstyr. Pris totalt ca 18 000,-   Lydighetskomiteen sjekker pristilbud og går til innkjøp innenfor gitt ramme.

 

 

 


Protokoll nr 7 2021

Møtetittel:

Styremøte 

Møtedato:

30.08.2021

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte :            27.09.2021

 

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Bjørn Karlsen

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Per Taksgård

X

Lars Hoem

 X

Sakliste

 

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post ut: Send positivt svar til kurskomiteen 

Post inn:  Mottatt fra kurskomiteen henvendelse om innendørs valpekurs vinteren 21/22Fra NKK mottatt info om ny elektronisk løsning for terminlister for utstilling/prøver, ferdigstilles i løpet av oktober.
Rydding av veg:Drift og vedlikehold skal ha møte med Nidaros den 01.09.21 vedrørende dugnad på vegen ned til Stavsøra. Fra styret Per Taksgård

Stolper:Stolper og ekstra lys på treningsbanene må komme i gang før frosten kommer.

Siegershow:Prøver å få overført utstillingen på Stavsøra. Gå ut med informasjon på facebook og hjemmeside.

Regnskap:Regnskapet går i pluss

Kjøkkenvakt på lydighetstevne 19, september:Sjekker med støttekomiteen

Leie av hall i vinter:Forespør Arvid Ekle om leie av hallen i vinteren 2021/22 Forespør Klomstad om leie av hall for vinteren 2021/22

C-arbeid Send mail til HBU’s leder og forespør hvor en finner en oversikt over godkjente figuranter i klubben., Alt bitearbeid ut over de oppsatte treningsdagene skal RIK-ansvarlig i avdelingen, Trond Eriksen, informeres om.

Treninger: Se til lydighetskomiteen og inviter med andre til fellestreninger. Bruk facebook. Det er positivt å trene sammen og få innspill fra hverandre.

Valpeshow alle raser: Utsettes til mai-2022.

Julebord 2021: Dato er satt til 4 desember 2021 og det arrangeres på Stavsøra

Medlemsmøte: 16.oktober kl. 14,00 og oktoberfest fra kl. 19.00

Begravelse:Sender bårebukett til Berit Paulsen’s begravelse. Hanne representerer avdelingen.

 

 

 

Unni/Hanne

 

Hanne

 

Unni/Hilde

 

Unni

 

 

 

 

 

Hanne/Per

Hanne

Styret

 


Protokoll nr 6 2021

Møtetittel:

Styremøte 

Møtedato:

08.06.2021

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte :            24.08.2021

 

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Bjørn Karlsen

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Per Taksgård

X

Lars Hoem

X

Sakliste

 

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post ut: 

Sendt over forslag til leieavtale for arrangement til Nidaros agility

Sendt purring til Avarn Security v/ Rune Magnussen vedrørende kodelås på dør til klubbhus.

Oversendt til lydighetskomiteen v/ Line forslag fra Nidaros Brukhundklubb om datoer for deres Rallylydighetsstevner for 2022
Hjertestarter:

Kontakt med Røde Kors vedrørende serviceavtale på hjertestarter og få en pris på nye kurs for medlemmer/tillitsvalgte.

Agilitystevne 12. og 13. juni:

Nidaros Agility har avlyst stevne grunnet koronaregler i Trondheim kommune.

Pinsearrangement:

Til neste års arrangement, må vi ha ett organiseringsmøte med komiteene på forkant av arrangementet, og ett evalueringsmøte i etterkant. 

Støttekomiteen fikk noen problemer, da noen av de som var satt opp på vakt ikke dukket opp. Styret tar kontakt med komiteen.

Mat og drikkebonger, deles ut til dommere og andre som skal spise gratis.

HS 100 års jubileum

HS Ønsker  innspill til jubileumsboken i forbindelse med klubbens 100 års jubileum. Bjørn snakker med Erik Skamfer om bistand.

Korona:

Videreføring av Korona tiltakene som står på hjemmesiden, eventuell ny vurdering Torsdag 10 Juni

Veien ned til Stavsøra:

Drift og vedlikehold har snakket med en av grunneierne med ønske om et møte mellom grunneiere, Nidaros Brukshundklubb og oss om å få ordnet veien på en god måte, høvle den ned og legg på ny masse, hugging av trær langs veien. Få en oversikt med pris. Bjørn blir også med på et slikt møte. Her må grunneier kalle inn til møte.

Stavsøra:

Lars har fått tak i stolper til lyskastere.

Bjørn kjøper inn to ekstra lyskastere.

Må kjøpe inn kabler/ledninger

Kjøpt inn nye kjørebruer som ligger over kablene som ligger ute

Gå til innkjøp av 5 nye søppelkasser som blir lettere å tømme.

Bestille tømming av toalettene. Da de var der for å tømme så tok de bare gråvannstanken.

Medlemsutvikling:

Pr. 08.juni 2021 er det registrert 246 medlemmer i avd. Nordenfjeldske.


Protokoll nr 5 2021

Møtetittel:

Styremøte 

Møtedato:

14.04.2021

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

 

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Bjørn Karlsen

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Per Taksgård

X

Lars Hoem

X

Sakliste

 

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Mail fra medlem med spørsmål om kriteriene vedrørende sesongens beste utstillingshund

Mail fra avlskontaktene om hvem som tar over som webmaster

Mottatt fra HBU ang nytt brukshundprogram

Fra NKK Rik-Brukshundprøver ref.nr 84-21072 den 07.03.2021 er anerkjent.
Post ut: 

Sendt svar vedrørende årets beste utstillingshund

Sendt svar til avlskontaktene med informasjon om hvem som vikarierer fram til vi får tak i en ny.

 

Konstituering av styret:

Bjørn Karlsen er leder fram til neste ordinære valg

Hanne N. Lilleberg er nestleder fram til neste ordinære valg

Per Taksgård er styremedlem fram til neste ordinære valg.

Endringer opp mot komiteene:

Hilde A. Eriksen: Testkomite

Hanne N. Lilleberg: Kurskomiteen og Støttekomiteen

Webmaster

Spør et medlem om å ta over som Webmaster. Hilde spør

Seminar:

Skal avd. Nordenfjeldske invitere andre avdelinger/oppdrettere til et seminar vedrørende HD og HD-index til høsten?

Pinseutstilling:

Legg ut en teaser på hjemmesida til Schäferhundklubben og i bladet med en oversikt over hva som arrangeres denne helgen. Annett skulle ordne dette.

Stavsøra:

Nye stolper til banene: Lars har ordnet

2 nye lykter til banene. Bjørn ordner

Gjødsel til banene er i orden. Lars ordnet

Tilbud på benker/bord til teltet, Per forhører seg

Veien blir ordnet neste uke av Klomstad. 

Videre vil grunneierne arrangere et møte der de diskuterer vedlikehold av veien framover.

Representantskapsmøte:

Gjennomgang av sakene i rep.mappa fra møte den 10.april med resten av styret. Planlegging av medlemsmøte den 27.april.

Medlemsmøte:

Bestiller Spongdal skole for mulig medlemsmøte den 27. april. Unni søker Trondheim kommune.


Protokoll nr 4 2021

Møtetittel:

Styremøte på Teams

Møtedato:

22 og 23.03.2021 

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

 

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

 

X

Bjørn Karlsen

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Per Taksgård

X

Lars Hoem

X

Sakliste

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Post inn:
Mottatt fra leder at han trekker seg fra sine verv. Dette gjelder også fra Marianne Svendsen.
Post ut: Sender til HS oppdatering på konstituert styre og at vararepresentant går inn på representantskapsmøte

 

Styremøte den 22.03.2021 ble i sin helhet viet til gjennomgang av papirene til representantskapsmøte den 10.april 2021

Styremøte den 23.03. 2021:

Mottok beskjed om at både Roger Svendsen og Marianne Svendsen ønske å trekke seg fra sine verv med øyeblikkelig virkning.

I den forbindelse ble det foretatt en konstituering innad i styret.

Nestleder Bjørn Karlsen går inn som leder.

Styremedlem Hanne Nordgård Lilleberg går inn som nestleder.

Suppleant Per Taksgård går inn som styremedlem.

Saken er oversendt valgkomiteen for videre behandling.

Når det gjelder representantskapsmøte den 14.april så blir det Bjørn Karlsen, Unni Wikstrøm og Hilde Aspaas Eriksen (som er vararepresentant) som møter fra avd. Nordenfjeldske.


Protokoll nr 3 2021

Møtetittel:

Styremøte på Teams

Møtedato:

15.02.2021

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

22.03.2021

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

 

X

Bjørn Karlsen

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Per Taksgård

X

Lars Hoem

X

Sakliste

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Fra HBU Invitasjon til Sølenuka 2021
Post ut:

Til HS: Oversendt møteinnkalling og referat fra generalforsamling

Sendt svar til førerhundklubben Aktiv vedrørende leie av anlegget


Unni


Unni

Forslag til rep.møte fra avdeling Nordenfjeldske ble gjennomgått og sendes inn til HS.

Kickoff:

Søk Trondheim kommune om leie av Spongdal skole for gjennomføring av samling med tillitsvalgte 13.mars

Søk Trondheim kommune om leie av Spongdal skole for  gjennomgang av rep.mappa

Toaletter:

Sjekker tømmeplan og eventuelt bestiller tømming

Brukeravgift:

Sender ut giro for treningsavgift for 2021. Den vil ikke bli oppdelt i to terminer. Nye medlemmer etter 1. september betaler ½ avgift.

Fra valgkomiteen HS

Ring kandidater vedrørende valg HS

Vedkurv:

Innkjøp av 4 vedkurver før utstilling.

Lars ordner med halmballer til utstilling


Unni


Unni

 

Unni


Hilde

 

Hilde

Roger

Hilde


Lars


Protokoll nr 2 2021

Møtetittel:

Styremøte på Teams

Møtedato:

19.01.2021 og 20.01.2021

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

 

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Bjørn Karlsen

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Per Taksgård

X

Lars Hoem

X

Sakliste

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Fra HS føringer for gjennomføring av generalforsamlinger i avdelingene.


Post ut:
Laget budsjett for 2021

Gikk gjennom mulighetene for hvor vi eventuelt kan avholde generalforsamling. Vi har søkt om leie av lokaler til generalforsamling på Spongdal skole gjennom Trondheim kommune.

Innkalling til generalforsamling sendes ut til riktig tid med Spongdal skole som lokale. Lars har kontakt med skolen hvis endringer i koronasituasjonen. Hilde sjekker også opp møterom på hotell som et annet alternativ.


Setter opp plakat på Øra med koronarestriksjoner på antall personer og munnbindbruk.

 


Protokoll nr 1 2021

Møtetittel:

Styremøte på Teams

Møtedato:

06.01.2020

Referent:

Unni Wikstrøm

Neste møte:

19.01.2020

Navn , Organisasjon

Tilstede

Forfall

Roger Svendsen

X

Bjørn Karlsen

X

Unni Wikstrøm

X

Hilde Aspaas Eriksen

X

Hanne Nordgård Lilleberg

X

Per Taksgård

X

Lars Hoem

X

Sakliste

Beskrivelse

Ansvarlig

Frist

Post inn:

Mottatt henvendelse fra Colliklubben om leie av baner til rallylydighetsstevne

Mottatt fra valgkomiteen i Norsk Schäferhund klub informasjon over kandidater på valg

Mottatt søknad om HS ærespremie fra medlem i avd.
Mottatt forslag til rep.møte fra medlem i avd. Nordenfjeldske  


Post ut:

Sendt svar til Colliklubben vedrørende baneleie.

Oversendt HS søknad om HS ærespremie fra et medlem i avdelingen

Sendt mail til Arvid Ekle om endelig pris på leie av hall.

Sendt mail til Nidaros brukshundklubb vedrørende datoer for lån av baner i 2021 til agilitystevner.


UnniInstruktørkurs:

Er foreløpig utsatt en helg. Den ene kurshelgen blir da på vår generalforsamling og her mener styret at de må få til å styre unna den helgen. Dette da vi har flere medlemmer og instruktør som er medlemmer og vi ønsker at alle har mulighet til å være med på generalforsamling.

Forslag til rep.møte:

Forslag fra medlem til rep.møte legges fram på vår generalforsamling.

Generalforsamling i avd. Nordenfjeldske

Alle papirer sendes ut som vanlig. Blir det noen endringer grunnet Covid, så må vi se på det når det nærmer seg.  Undersøker om leie av et større lokale grunnet smittevernregler.

Budsjettmøte på Teams den 19. januar


Finpuss på forslag til generalforsamling om endring av komite.

Ulteie av bane:
Undersøke om muligheten til utleie av en bane for eksempel en dag i uka.


Roger

 

 

 

 

 

 

 

 

 Unni/Hilde


Alle

 

  

 

Sist oppdatert 30.11.2021 kl. 08:53

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn