Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Kick-off møter

Referat fra kick-off møte med tillitsvalgte 18.03.23

 

Leder ønsket velkommen. Det var et par som hadde meldt forfall. Men ellers var det var et fulltallig tillitsvalgtkorps på plass.
Startet med å gå gjennom praktiske opplysninger.

 • Hvem fra styret som er kontaktpersoner opp mot komiteene.

 • Datoer for planlagte styremøter, medlemsmøter og komitemøter første halvår

Handlingsplan:

Skal vi ha en handlingsplan og hva skal den inneholde? Her kom det mange flotte forslag som styret må jobbe videre med framover. Hvor skal vi? Hva skal vi arrangere om 5 år? Vi må lage en langsiktig framdriftsplan.
Utdanning, hva? Hvilke typer arrangement skal vi ha i framtiden
Bygge miljø, familiedager, påskefest på langfredag?
Avlskontakter, her skal vi ta det på representantskapsmøte

Wesentest:

De som er dommere på wesentest skal ha møte i løpet av uka.  Håper avdelingen får informasjon snart så vi kan arrangere den første wesentesten. Det er ikke avklart hvilken komite som skal ha ansvaret for å arrangere.

Brukshundkomiteen:

Har ikke hatt møte enda. Skal få flere skjul fra Dr. Clauder. Terminlista ligger klar

Utstillingskomiteen:

Skal arrangere handlerkurs i månedsskifte april/mai og skue etter tysk mønster 30.april. Videre skal det være utstilling etter tysk mønster den 8. juli som kveldsarrangement. Dette er nytt. Så kommer pinsearrangement og høstarrangement.

Lydighetskomiteen:

Det første som skjer, er rallylydighetsstevne i april. Håper at det blir snøfritt. Ser etter alternativt område hvis det ikke er snøfritt. Dommer klar. Har bestilt nytt hopphinder. Mangler to matskåler som skal kjøpes inn. Skal ha organisert trening to onsdager i forkant av stevne.
Bestill nytt regelverk for rally og lydighet. Ellinor ansvarlig. Skal skrives ut nye skilter som skal lamineres. Det jobbes med å få tak i spons til arrangementet. Det mangler noen personer som kan hjelpe til under arrangementet. Regner med å komme i mål.
Skal arrangere LP i klasse 1-2 og 3.

Testkomiteen:
Figurant- og testlederkurs 24-26 mars på Klubbhuset. 10 påmeldte fra avdelingen. 6 på figurantkurs og 4 på testleder. MH-test på lørdag som er fulltegnet. Det står også personer på venteliste.
Kjøpt inn plastbokser for å ha drakter (klær) i. Det er også kjøpt inn 2 walkie talki.
MH i mai er fulltegnet. FA i september er det ledige plasser.
K-test i pinsa er det ingen påmeldte.
Dommere er Øyvind Juul Skjetne og Johnny Johnsen. Den 14 juni er det Gunnar Aagesen.

 

Drift og vedlikehold:

Det er satt opp klippeliste for 2023, Hovedoppgaven er å få rettet opp klubbhuset. Ellers blir det forefallende arbeid. Gå over gjerder da det er noen som har fått hard medfart i vinter. Dugnad i april.
Det er satt opp liste over kontaktpersoner med telefonnummer i kommunen når det gjelder fylling av vann. Det står på samme liste med dato for fylling. 

Støttekomite:

Det er nå flere personer inn i komiteen og det hjelper på.  Alle arrangement som ikke støttekomiteen har ansvaret for, må de komiteene som er ansvarlig handle inn til  hvis de ikke skal ha det som er på plass på huset. Funksjonærer som skal ha servering vil det bli satt av eget bord til.
Mesterbakeren sponser brødvarer i år også. Skal ha reklame i kataloger.

Valgkomiteen:

Skal ha møte rett etter påske. Det mangler personer i kurskomiteen og støttekomiteen. Tina Yttervik skal inn som leder i kurskomiteen og vil bli valgt inn på første medlemsmøte.

Kurskomiteen:

Skal ha nytt møte med instruktører, og styre med tanke på økonomi/honorarer. Tar sikte på å gjennomføre sporkurs, valpekurs, ferdselsprøvekurs og brukshundkåringskurs.
Det skal være NKK instruktørkurs med Ellinor vinteren 23/24. Det ble en orientering med Ellinor angående kurset.

Wemaster:

Tok en gjennomgang av hjemmesiden.

Eventuelt:

Det ble spurt om vi kunne orden med boningsmaskin da gulvene har blitt tunge å vaske.

Ang. vakter på kjøkkenet. Her kom det forslag om at oppdretterne kunne stille med noen av sine valpekjøpere enkelte dager.
Kanskje stille større kav til medlemmer som ikke sitter i noen komiteer.Referat fra kickoffsamling den 12.mars 2022

Til stede:

Annett Bäck

Catarina Asphaug

Sigrunn Haugen

Bjørn Pettersen

Odd Inge Christensen

Line T. Christensen

Tina Yttervik

Geir Wikstrøm

Maria Askimdal

Espen L. Johnsen

Toril Persen

Inger Pettersen

Per Taksgård

Eli Kvernmo

Anita N. Kvaal

Unni Wikstrøm

Hanne N. Lilleberg

Marit Høve

Espen Persen

Trond Aagesen

Anita Nordgaard

Mona B. Karlsen

Morten L. Misund

 

Meldt fravær:

Elin Lorentzen

Terje Lorentzen

Ståle Sivertsen

Tove Hestmark

Hilde Eriksen

Trond Eriksen

Lars Hoem

 

Ikke til stede:

Odd Skar

Geir Flønes

Heidrun Opedal

Jan Roald Fenne

Ingrid Houge

 

Det ble bestemt t det skal være et planleggingsmøte i god tid før pinsearrangementet. Her skal alle de impliserte komiteer være med.

Rengjøring av klubbhus og toaletter tok Eli Kvernmo ansvaret for. Bare ikke staking av toaletter.

Utleie i forbindelse med NKK’s utstilling i Trondheim:

Til nå er det utleid til Myndeklubben, Vippetklubben, Hvit gjeterhund og dobbermannklkubben.

Webmaster: Styret jobber med saken. To som er interessert.

Få inn på hjemmesida de faste treningstidene. Få inn støttekomiteen og drift og vedlikehold

Styret framviste velkomstbrosyren som vi har laget. Medlemmene syntes denne så bra ut og at det var et fint tiltak.

Fra komiteene:

Brukshundkomiteen:

·         Skal ha møte før sesongstart

·         Sporveiledningskurs som er gratis

·         Nytt KVT-program. Her mente komiteen at de som er interessert i dette skal være pådriver.

·         Dommerutdanning

·         Ønsker innputt får å sende til styret

Lydighet:

·         Ønske om å bruke lagerrommet som ligger i dobrakka da det da blir kortere vei ut til lydighetsbanen

·         Har bestilt nytt rallylydighetsutstyr

·         Rallylydighetsstevne og kiosksalg. Støttekomiteen sa seg villig til å ta ansvar for å skaffe folk til kjøkken

·         Kurskalender oppdateres

Test:

·         Må ha dugnad på testløypa. Her har vinteren satt sine spor.

·         Komiteen er positiv til å arrangere kurs for utdanning av Karaktertestdommere i regi av NKK KG Test. Utdanningen er åpen for alle. Kurset er på en uke. Venter flere tilbakemeldinger fra KG-Test

·         De andre arrangementene er under kontroll

Drift og vedlikehold:

·         Har gjennomført et møte og sendt referat til styret

·         Skal gjennomføre noen dugnader når været tillater det.

Støttekomiteen;

·         Gjennomført ett møte

·         De er for tiden 4 personer og mangler 2 stk.

·         Valgkomiteen må jobbe med saken

 

Utstillingskomiteen:

·         Har ikke hatt møte enda, men skal ha det snart

·         Utstilling i april under kontroll

Valgkomiteen:

·         Ingen ting å berette, men jobber med å få tak i to personer til støttekomiteen

Kurskomiteen:

·         Ble uteglemt


Referat

Kickoff-samling for tillitsvalgte

lørdag 13. mars 2021 kl 1200 i auditoriet på Spongdal Skole

Agenda:
                                   1. Hva skjer i 2021?
                                               *Arrangement
                                               *Utlån
                                    2. Er det noen investeringer som trengs?
                                    3. Komiteenes betraktninger
                                    4. Treningstider
                                    5. Eventuelt

Oppmøte: 24 tillitsvalgte (29 i 2020)

Nestleder Bjørn Karlsen ledet møtet og ønsket velkommen.
Snakket litt om koronasituasjonen
Informerte fra Lp komiteen. De har sendt inn eget referat da ingen kunne møte på kickoff.

Sak 1                   Hva skjer i 2021

Gjennomgang av terminlista med våre egne arrangement.
I tillegg kommer følgende utlån:
Hundeklubben Aktiv (førerhunder) – har forespurt på dag, Unni venter på tilbakemelding
Trønderdommeren med valpeskue – vi har ikke fått forespørsel i år
Agility Nidaros har forespurt og fått ja for helgene: 12-13 juni,
14-15 aug, 11-12 sept. Vi har servering disse helgene

Sak 2/3/4   komiteene, evt investeringer, treningstider

Lydighetskomiteen: Oppsummert fra Lines referat:

Arrangementer:
          *Rallylydighet torsdag 20.05.21 (FEIL på terminliste, det står også oppført LP
           på denne datoen!!) Har varslet Annett om dette.
          Alt av nødvendig utstyr som trengs til rally er avtalt å låne fra Doglife hundeskole.
         Skiltholdere, hopp, tunneler osv. Sløyfer og div skjema må ordnes.
          Stevnerutiner og organisering må på plass.
          Dommer er avtalt, Elisabeth Norum fra Inderøy, kjører selv og
          skal ikke ha overnatting.

          *LP søndag 19.09.21
          Trengs noen innkjøp før stevne. Organisering må på plass.
          Dommer er avtalt, Roar Holmen, kjører selv og
          skal ha overnatting fra Lørdag - Søndag.
          Dette er avtalt med Hilde.

 Vi trenger følgende av utstyr:

- Ny karakterbok (LP)
- kalkulatorer 2 stk.
- Tidtagerklokke 2 stk.
- Små sløyfer (rød, blå, gul)
- Merker for opprykk (NKK)
- Rosetter (Opprykksrosetter til Rally og Rosetter alle plasseringer til LP)
- Ringbånd?
- Nytt telt er ønskelig, da det er veldig liten plass inne i det og man har ikke utsyn fra teltet. 

Kommentar: Det er bare å skaffe til veie det som trengs her. Legg ut og få refusjon fra kasserer, eller lån kortet vårt.
Ringbånd har vi. Nytt telt koordineres med Utstillingskomiteen. Bøker og merker bestilles hos NKK.
Sløyfer kan også bestilles hos NKK eller Flaggfabrikken. Evt samkjør bestilling med Utstilling.

Treningstider:
Fortsetter med onsdager fra kl 18 hvis ingen har noen innvendinger mot det.
Det blir egentrening, men når vi har kapasitet vil det bli organisert mot spesifikke tema, der "treningsansvarlig"
står for organisering av gruppa og bistår ekvipasjene.

Eventuelt:
Skulle sårt hatt en engasjert person inn i lydighetskomiteen. Ber alle om å tenke om dette er noe
som kunne vært interessant for den enkelte og vi i komiteen forhører oss med aktuelle personer.

Kommentar: Maria Askimdal er interessert og tar kontakt med Line 😊

Brukshundkomiteen: – innendørstrening frem til Påske. Starter utendørs med torsdag og søndag etter det.
Har allerede hatt første prøve 7. mars. Ikke vært flink nok til å samle komiteen til møter. Annett Bäck kaller komiteen inn til møte før neste arrangement.

Utstillingskomiteen: - trening onsdager – søndager
Første utstilling allerede avholdt 6. mars på Stavsøra.
Inger Pettersen var ringsekretær og Tove Hestmark var skriver.
Dommer var Kjell Pollestad.

Kommentar: Vi gikk mot alle odds (pga været) i et lite pluss på stevnet 😊.

Neste stevne er Pinsearrangement.
Må satse på norske dommere pga koronasituasjonen. Rolf Evensen kan dømme både FCI og tysk mønster (også tysk kåring).
Inger er ringsekretær.  Mangler skriver. Mangler en dommer. Har forespurt og venter på tilbakemelding.
Utstilling trenger nytt telt med vanntett sjikt – evt dele med LP.
Ønsker å kjøpe to stk gassvarmere til kalde stevnedager.

Kommentar: Sjekke priser og melde til styret.

Testkomiteen: ønsker seg flere figuranter. Nye skrammel må ordnes.
Første MH helg – en dommer klar;  Øivind Juul Schjetne.
Kommentar: Ved behov for hotellovernattinger: kontakt kasserer som bistår med dette. Meld fra i god tid før arrangementet.

Forslag om å utdanne flere MH beskrivere?
Være flinkere til å invitere folk med i løypa når det er mulig. Interessant og mye å lære.
Ønsker et oppfriskningskurs for testpersonell før sesongens stevner.
Må ryddes i løypa når snøen går. Ønsker at Drift tar det med i vårdugnaden?

Drift- og Vedlikehold: – ingen spesielle behov. Snakket om å skaffe nye søppelkopper til å henge på stolpene.
Kommentar: Sjekke priser og melde til Styret

Savnes lys i valpegård, på LP-banen og øverst på RIKbanen og mellom RIKbanen og utstillingsbanen.
Sjekker tilgjengelige stolper – trenger tre stk.
Det må ryddes rundt baner og langs veien. Mye nedfall og greiner som henger inn i veien og banene.
Setter opp rydding i testløypa også.

Støttekomiteen
Har våre faste arrangement; vår – sommer – høst. I tillegg kommer medlemsmøter.
Det blir enighet om at Klubbmesterskapet i oktober skal inn under komiteens ansvar.
Kjøper inn ny vannkoker. Ingen spesifikke andre behov.

Kurskomiteen:
Planlegger et møte med avdelingens instruktører.
Et nybegynner/valp/unghund- kurs er under planlegging og annonseres snart.
RIK lydighetskurs med innleid instruktør er satt opp i april
Bronsjemerkekurs settes opp til høsten

Det er ikke satt opp nye, så vi viderefører foreløpig fra fjoråret
Styrets representanter inn mot komiteene:
Roger Svendsen                       Testkomiteen
Hilde Aspaas Eriksen                Støttekomiteen
Per Taksgård                             Drift og vedlikehold
Unni Wikstrøm                           Utstillingskomiteen
Hanne Nordgård Lilleberg         Kurskomiteen
Bjørn Karlsen                             Brukshundkomiteen
Lars Hoem                                 Lydighetskomiteen

Sak 5                   Eventuelt

 • Alle komiteene må se på estimerte inntekter og utgifter, og prøve å gå i balanse. Tenk på hva dommere koster, ta med reise, evt flybilletter, kjøring, hotell.
  Styret ønsker at komiteene er med og setter egne budsjett for neste år.
 • Det er problematisk at stenene til ringbånd blir liggende ute og fryse fast under snøen. Farlig for både hunder og folk.
  Alle må kjenne på ansvar og rydde etter seg.Forslag om å sveise «øye» på de, eller snu de opp/ned.
 • Forslag om å avholde gratis valpekurs for nye valpekjøpere 4 kvelder med instruktør. Send ut velkomstbrev til potensielle nye medlemmer. 
 • Ta imot nye medlemmer. Være flinke til å møte nye når de kommer på Stavsøra. Alle har et ansvar her.
 • Ny PC er innkjøpt for bruk i komiteene når vi har tester og diverse arrangement.
 • Sette opp taket på storteltet. Sjekker ut priser på benker og bord for å ha inne i teltet. Anita Nordgaard sjekker med
  Trondheim kretsfengsel og Bjørn Pettersen sjekker med Melhus arbeidssenter.

 

Oppmøtte tillitsvalgte: 
1 Askimdal, Maria
2 Bäck, Annett
3 Christensen, Odd Inge
4 Eriksen, Hilde Aspaas
5 Eriksen, Trond
6 Hestmark, Tove
7 Hoem, Lars
8 Høve, Marit
9 Karlsen, Bjørn
10 Karlsen, Mona
11 Lilleberg, Hanne
12 Lilleberg, Leif Esten
13 Lorentzen, Elin
14 Lorentzen, Terje
15 Misund, Carina Lorentzen
16 Misund, Morten Lorentzen
17 Nordgaard, Anita
18 Pettersen, Bjørn
19 Sivertsen, Ståle
20 Sølberg, Lene
21 Taksgård, Per
22 Wikstrøm, Geir
23 Wikstrøm, Unni
24 Aagesen, Trond

Meldt forfall:
25 Andersen, Kate-Anne
26 Christensen, Line
27 Flønes, Geir
28 Kvernmo, Eli Marie
29 Kvaal, Ketil og Anita
30 Nordløkken, Ann Mari
31 Opedal, Heidrun
32 Paulsen, Berit
33 Svendsen, Marianne
34 Svendsen, Roger
35 Ytrevik, Tina

Ikke møtt:
36 Asphaug, Catharina
37 Haugen, Sigrun
38 Moe, Ingun
39 Persen, Toril
40 Pettersen, Inger
41 Skamfer, Erik
42 Skar, Odd

---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------

Referat kickoff-samling for tillitsvalgte lørdag 7. mars kl 1300  i klubbhuset på Stavsøra

Agenda:

 1. Stavsøra – status v/leder Roger
 2. Hjemmesiden – gjennomgang v/webmaster Marianne
 3. Komiteene
 4. Arrangement og utlån i 2020
 5. Eventuelt

Bra oppmøte med 29 tillitsvalgte (27 i 2019)

 

Sak 1                          Stavsøra  status
Roger Svendsen informerte om ståa pr. i dag. Saken starta i 2012, og vi venter fortsatt på en avklaring fra fylkesmannen. Det er brukt kr. 97.800.- til regulering inntil nå. Det samme har Nidaros Brukshundklubb og grunneiere brukt.


Sak 2                          Hjemmesiden
Marianne Svendsen gikk gjennom alt nytt som er laget. Det er også laget en kalender der man kan «klikke» seg inn på det som skjer.
Komiteene må gå inn å sjekke info i sitt område, og melde tilbake til webmaster.
Innspill på at vi kan legge ut bestilling av profileringsklær også.
Facebook-sidene: Disse sidene er for oss og våre arrangement. Vi kan ikke reklamere for andre konkurrerende virksomheter.


Sak 3                          Komiteene
Roger informerte om Styrets representanter inn mot komiteene:
Roger Svendsen Testkomiteen
Hilde Aspaas Eriksen Støttekomiteen
Per Taksgård Drift og vedlikehold
Unni Wikstrøm Utstillingskomiteen
Hanne Nordgård Lilleberg Kurskomiteen
Bjørn Karlsen Brukshundkomiteen
Lars Hoem Lydighetskomiteen


Testkomiteen:
Ingen fra Testkomiteen tilstede. Det mangler fortsatt to personer i komiteen. Valgkomiteen jobber med saken.
Utstyret til figuranter og i løypa må gås gjennom og se om det trengs reparasjon og/eller fornyelse. Det må ryddes i løypa før testhelga i april. Bjørn i Driftskomiteen tar en prat med Odd Inge. Det settes opp dugnad uka etter påske.

Brukshundkomiteen:
Ingen investeringsbehov pr. dags dato. Treningstider for sesongen må settes og legges på hjemmesiden. Morten og Geir avtaler. Trening gruppe C utendørs settes opp etter påske. De vil også forsøke å sette opp treningsgrupper.

Utstillingskomiteen:
Alt ok til vinterutstillingen i hallen. Dommer Kjell Pollestad hentes og bringes av nestleder Bjørn Karlsen. Skriver er Heidrun Opedahl og ringsekretær er Inger Pettersen
Ett av teltene er dårlig (dommerteltet), må kanskje investere i et nytt.
Pinsearrangementet. Dommer Lp - Roar Holmen, Tysk mønster - Larsa Nielsen,
FCI - Norbert Wettläufer. Ringsekretær Bjørn Lie og skriver Jutta Fedder.
Høstutstillingen. Dommer LP – ikke bestemt ennå. Utstilling FCI - Arvid Strømsvik, skriver og ringsekretær er ikke bestemt enda.

Drift- og Vedlikeholdskomiteen:
Dugnad i testløypa uka før testen i april. Det må ryddes i trærne langs veien inn til Øra også. De henger over og ut i veien flere steder.
Veien må det også gjøres noe med.

Støttekomiteen:
Vinterutstillingen: Har alt under kontroll for flytting av utstyr til utstillingen i ridehallen. Ingen spesielle behov.

Lydighetskomiteen:
Ønske om at alle påmeldinger til LP pinse og høst går via DogWeb arra.
Finner ikke stengene til LP-teltet. Det må letes i containeren før vi evt. bestiller nytt telt.
Sjekke om man må ha autorisasjon for å være ringsekretær på konkurranse.

Kurs og aktiviteter:
Sesongoppstart LP-kurs med Ellinor Antonsen. Det er få instruktører i avdelingen, så det blir å leie inn der vi ikke klarer å dekke behovet.
Grunnkurs RIK m/Geir Flønes som instruktør er satt opp i april.
Det vil bli satt opp instruktørkurs trinn I med Ellinor Antonsen til høsten. Medlemmer som ønsker utdanning må melde sin interesse.
Vi prøver også å få utdannet flere ferdselsprøveinstruktører. Dette er Schäferhundklubben’s egen utdanning. Kompendiet ligger på hjemmesiden sentralt. Denne utdanningen blir ikke godkjent i NKK men er en fin mulighet for å starte som instruktør.

Sak 4                          Arrangement og utlån i 2020
Det er bare å melde fra til Unni: post@team-nordenfjeldske.com hvis du har mulighet å hjelpe til ved ett eller flere av arrangementene 😉

Nidaros Agility 13.  14. juni        bake kaker, lage lapskaus, stå i kafeen etc.
Juniorhandlerne 3.  5. juli          overnatting klubbhus, madrasser, frokost, lunsj,
                                                        middag, evt. kjøring til aktivitet, stille med hunder
                                                        til handlerne.
Nidaros Agility 22.  23. aug.       bake kaker, lage lapskaus, stå i kafeen etc.
Gauldal Agility 12.  13. sept.      bake kaker, lage lapskaus, stå i kafeen etc.

Sak 5                          Diverse

 • Styret har oppnevnt ny RIK ansvarlig: Trond Eriksen
 • Trond Eriksen blir også ny avlskontakt etter Hanne Lilleberg
 • Nye regler om startpistoler: Styret har vært i kontakt med politiet og innhenter nødvendige tillatelser.
 • Taket til storteltet er ødelagt. Drift sjekker om stativet er ok og vi bestiller evt. det vi trenger for å reparere teltet.
 • Felles ansvar å hindre negativ ukultur – framsnakking istedenfor baksnakking.
 • Router – Lars Hoem kjøper 4G-router slik at vi dekker behov for direkte registrering ved arrangement etc.
  Dette gir oss også muligheten til å benytte nett ved kurs og møter.
 • Forslag på tema til medlemsmøte: - Moderne hundetrening.

Oppmøtte:

1 Kvaal, Anita Nikolaysen
2 Kvaal, Ketil
3 Persen, Toril
4 Karlsen, Bjørn
5 Karlsen, Mona
6 Høve, Marit
7 Aagesen, Trond
8 Skamfer, Erik
9 Opedal, Heidrun
10 Kvernmo, Eli Marie
11 Nordløkken, Ann Mari
12 Misund, Morten Lorentzen
13 Misund, Carina Lorentzen
14 Lorentzen, Elin
15 Skar, Odd
16 Svendsen, Marianne
17 Svendsen, Roger
18 Paulsen, Berit
19 Eriksen, Trond
20 Eriksen, Hilde Aspaas
21 Sølberg, Lene
22 Hoem, Lars
23 Wikstrøm, Geir
24 Wikstrøm, Unni
25 Taksgård, Per
26 Lilleberg, Leif Esten
27 Lilleberg, Hanne
28 Bäck, Annett
29 Flønes, Geir


-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

Referat kickoff-samling for tillitsvalgte lørdag 9. mars kl. 1300
i klubbhuset på Stavsøra

1 Stavsøra - status
2 80 års jubileum
3 Komiteene
4 Kurs og aktiviteter
5 Hjemmesiden
6 Arrangement og utlån i 2019
7 Eventuelt

Unni Wikstrøm steppet inn og ledet samlingen på en utmerket måte for vår leder Roger Svendsen som dessverre måtte melde forfall grunnet sykdom.

Vi startet med en opptelling av de tilstedeværende slik at vi fikk en oversikt over hvem som hadde møtt/ikke møtt (og slik at vi fikk bestilt riktig antall Pizza)

27 oppmøtte (+ 4 barn)
21 ikke møtt; av disse hadde kun 6 meldt fra at de ikke kunne komme…


Sak 1                                    Stavsøra – status
Unni informerte fra Rogers møte med Schive: Grensemerker er gått opp for å ha en bedre oversikt over området. Schive tar med seg våre innspill videre i møte med de andre grunneierne og kommunen. Vi vil få ny informasjon etter dette er avholdt.


Sak 2                                    80 års jubilieum
Fest: Forslag om å kutte ut julemøtet/festen og heller arrangere en sterkt subsidiert 80 års fest for medlemmene. Må være etter sesongen men trenger ikke være i desember. Stor enighet i salen. Vi må finne en plass som passer og som har en ok pris pr kuvert. Heidrun sjekker Thon Prinsen.

Det må i såfall informeres til medlemmene at heder og ære da vil bli delt ut på neste års Generalforsamling.

Deltakergave/premier: Flere forslag fra salen; Kortmappe, T-shirt, håndkle, drikkeflaske, godbitpose. Styret tar tak i forslagene og sjekker ut priser.


Sak 3                                    Komiteene
Unni tok en gjennomgang av komiteenes representant inn mot Styret.

Roger Svendsen Lydighetskomiteen
Hilde Aspaas Eriksen Testkomiteen
Per Taksgård Drift- og vedlikeholdskomiteen
Unni Wikstrøm Utstillingskomiteen
Hanne Nordgård Lilleberg Kurskomiteen
Bjørn Karlsen Brukshundkomiteen
Hanne Nordgård Lilleberg Støttekomiteen

Testkomiteen: Odd Inge; vi mangler folk i komiteen. Det er vanskelig å få figuranter til å stille opp. Det er få figuranter som sier ja, da blir det lange dager på de som stiller opp. Å være med på test er lærerikt, flere burde interessere seg. Vi må ta en prat med de som er figuranter i avdelingen. Kanskje ha en oppfriskningssamling før sesongstart?

Brukshundkomiteen: Kay Arne: Ingen investeringsbehov for øyeblikket. Størst fokus nå er på IGP NM 30. august – 1. september. Annett: Programmet innen Bruks/IGP er endret og utvidet. Vil bli tema på medlemsmøte i løpet av våren.

Utstillingskomiteen: Ett av teltene er dårlig, må kanskje investere i et nytt. Nytt online registreringssystem vedr kritikker. Vi må sjekke hvilket utstyr som kreves – Unni sjekker med NKK vedr tips til PC/nettbrett som tåler litt vær. Router – Lars sjekker pris på router og trådløs tilkobling som kan stå inne i klubbhuset

Vinterutstillingen: Mangler skriver, tysk mønster, svensk dommer Patrik Blomqvist.
Pinsearrangementet: FCI – Tysk dommer Frank Goldlust, Tysk mønster – Norsk dommer Leif Belgen. Ringsekretær Bjørn Lie og skriver Jutta Fedder. Geir Flønes er dommeraspirant.
Høstutstillingen: Svensk dommer Ulrikka Bark
Anna Nilsen melder seg som skriver i mars, så da får de låne henne fra Støttekomiteen 😊

Kurskomiteen:
Heidrun informerte om planer utover våren:
-Oppstart valpekurs/grunnkurs LP 12. mars, lite påmeldte så det blir et kombinert kurs. Annett Bäck instruktør og Lene Sølberg hjelpeinstruktør.
-Kurs/seminar helg – oppfølging gruppe C i løpet av våren.
-IGP spor helg – planlagt til våren.
-Fokus på RIK (IGP) – tilbud videreutdanning til de som har startet.
-Kanskje et brukshundkåringskurs og evt et FP kurs i løpet av året .
-Skifte navn på grunnkurs LP? – «Nybegynnerkurs» senker terskelen for påmelding.
- Det kalles inn til møte med alle instruktører 20. mars kl 1900. Hvem kan hva og når?
  Gjennomgang kurstilbudet vårt.
-Forespørsel på Grunnkurs RIK? – sjekkes av kurskomiteen.
- Innspill fra Geir F: husk Grunnkurs RIK må søkes om en mnd i forveien.
- Tenker også å høre med Line Christensen om et evt nybegynner kurs i Smeller.

Drift- og Vedlikeholdskomiteen: Leif Esten; Ingen spesielle behov for sesongen. Prosjekter som skulle vært igangsatt er fortsatt på vent til vi har fått en nærmere avklaring om Øra.

Støttekomiteen: Anita:
-Pinsearrangementet – prøver å få organisert grilling på dagen hvis det er finvær. Trenger i så fall noen grillkokker.
-Kaffemaskin med bønner? Finnes også flyttbare. Behov og priser må i så fall sjekkes ut.
-Vinterutstillingen: Mest mulig av maten vil bli laget ferdig på Øra og fraktet hvis utstillingen blir i ridehall.

Lydighetskomiteen: AnnMari: det er ikke søkt om arrangement for 2019.


Sak 4                                    Kurs og aktiviteter
Unni informerte fra leder om Figurant/testleder kurs i løpet av våren. Roger har snakket med Ola Valan om dette.
Fra salen: Kanskje få utdannet flere K-test dommere; arrangere utdanning her?
Oppmuntre Figurant testledere om å ta dommerutdanning

Sak 5 Hjemmesiden
Brukshund komiteen går gjennom info om treningstider og informasjon om de forskjellige grenene innenfor bruks.
Kurskomiteen går gjennom informasjonen som ligger ute om de forskjellige kursene, korrigerer info og priser.
Alle korrigeringer sendes webmaster Marianne Svendsen slik at hun får oppdatert informasjonen.
Alle komiteer går gjennom «sin» informasjon og ser at alt stemmer.


Sak 6                                      Arrangement og utlån i 2019
Unni informerte om hvem vi har sagt ja til i år, og når dette gjelder:
Styret står for arrangementene men trenger hjelp av frivillige……
Hilde og Erik Skamfer har allerede sagt seg villige til å organisere Agility i september.
Det er bare å melde fra til Unni post@team-nordenfjeldske.com hvis du har mulighet å hjelpe til ved ett eller flere av arrangementene 😉

Nidaros Agility                     15. – 16. Juni            Hilde Eriksen
Hvit Gjeterhund rasespes.  29. juni                      Per Taksgård,
                                                                                 Hanne & Leif Esten Lilleberg, 
                                                                                 Lars & Jorunn Hoem
Nidaros Agility                     17. – 18. august
Gauldal Agility                      7. – 8. september     Hilde&Erik Skamfer

Sak 7 Diverse
1 VIPPS – enighet blant tillitsvalgte. Vi burde teste dette ut. Hilde E tar tak i dette.
2 Nytt medlemsmøte blir satt til 30. april kl 1930 med referat fra Rep.møtet og tema: programendring Bruks/IGP – Annett og Geir informerer om alt det nye.
3 Familiedag Alle vil ha familiedag for det sosiale. Ingen ønsket ansvaret. Burde også vært loddsalg. Vi får sjekke litt rundt og se om noen melder seg til å arrangere.
4 PÅSKETREFF langfredag – Vi bestiller 12 egg fra Julie Haugen Lilleholte. Sigrunn tar imot bestillingen og tar kontakt for levering/betaling. Annett lager annonse og       kontakter Påskeharen. 

                                                                                                                                  

Takker for en fin samling med gode tillitsvalgte som gjør en stor forskjell for de som ønsker å komme til «dekket bord».
De skulle bare visst for et arbeid dere legger ned.
Så da får jeg sitere lederen på det vi glemte å formidle i farten:
«Dere er maskineriet som driver avdelingen fremover. Vi er heldige som har instruktører, dommere og oppdrettere som er viktige i Schäferhund-sammenheng utover avdelingen.»
«Vi er 80 år i år og den eldste og største avdelingen i Norge. Det skal vi fortsette å være!» sitat Roger Svendsen 😉

Referent Hilde Aspaas Eriksen


---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------

Referat Kickoff lørdag 3.mars 2018

Tilstede 22 stk.

Leder Roger Svendsen
Nestleder Trond Aagesen
Sekretær Unni Wikstrøm
Kasserer Hilde Aspaas Eriksen
Styremedlem Hanne Nordgård Lilleberg
Suppleant Lene Sølberg
Suppleant Per Taksgård

Brukshundkomiteen
Leder Kay Arne Knutsen meldt forfall
Odd Skar ikke møtt
Helle Schjetlein meldt forfall
Hilde Vegsund
Geir Flønes
Annett Bäck
Roger Myrseth meldt forfall

Utstillingskomiteen
Leder Annett Bäck
Terje Lorentzen
Trond Aagesen
Elin Lorentzen
Unni Wikstrøm
Marit Høve

Lydighetskomiteen
Leder Line Christensen ikke møtt
Ann Mari Nordløkken ikke møtt
Espen Lysø ikke møtt
Eli Marie Kvernmo ikke møtt

Testkomiteen
Leder Trine Madsen Rånes ikke møtt
Ola Valan ikke møtt
Odd Inge Christensen ikke møtt
Atle Rånes ikke møtt

Drift- og Vedlikeholdskomiteen
Leder Leif Esten Lilleberg
Geir Wikstrøm
Per Taksgård
Ketil Kvaal ikke møtt
Benjamin Nordgård ikke møtt
Kay Arne Knutsen meldt forfall

Støttekomiteen
Leder Anita N. Kvaal ikke møtt
Rhonna Robbins-Sponaas ikke møtt
Berit Paulsen ikke møtt
Sigrun Haugen ikke møtt
Jan Helge M. Øvrehus ikke møtt

Kurskomiteen
Leder Hilde Vegsund
Catharina Asphaug ikke møtt

Redaksjonskomiteen

Revisorer
Erik Skamfer
Ingun Moe ikke møtt

Valgkomiteen
Leder Marianne Svendsen
Geir Wikstrøm
Leif Esten Lilleberg

Avlskontakter
Hanne Nordgård Lilleberg
Inger Pettersen ikke møtt
Trond Aagesen

Webmaster
Marianne Svendsen

RIK ansvarlig
Hilde Vegsund

Inviterte fra Oppdretterguiden
Bidja: Annett Bäck
Chaila: Invild S Eggan, Odd Arve Nedahl
Cindex: Erik Skamfer, Hanne N Lilleberg
Ingodd: Liv Evjen
Romi: Trond Aagesen
Ulvebo: Trond og Hilde Eriksen
Sjetnehagen: 0
Teahagen: 0
Zupra: 0

Roger åpnet møtet med info og gjennomgang agenda. Uttrykte stor skuffelse over antallet fremøtte. Fra Lydighets-, Test- og Støttekomiteen var det ingen tilstede.Vi ønsker mer enn gjerne tilbakemeldinger på hvorfor.

Liv Evjen delte ut fårehunden i bronsje til Hilde Vegsund og fårehunden i sølv til Terje Lorentzen. Roger delte ut HS ærespris for årets beste utstillingshund normalhår til Marit Høve med Romis Qwelle.

Runde med komiteene:

Utstilling – Annett informerte om hvorfor de ønsker å prøve Pinseutstilling. Flere avdelinger var ute etter å kapre denne helgen da Hallingdal måtte melde pass. Vi måtte bestemme oss raskt. Det har også vært mye diskusjoner rundt sommerarrangementet vårt de senere årene, det krasjer ofte med ferietid, Sølen uke og NKK utstilling. Derfor var dette tiden til å prøve noe nytt. Heather MacDonald vil dømme den offisielle delen, og Svein Vagle er oppnevnt av HAR for å dømme LD-utstillingen. Det blir Pinsearrangement også i 2019 + et høstarrangement. Kanskje en utstilling etter tysk mønster i april neste år.

Kurs – Hilde Vegsund informerte om oppsatte kurs, valpekurs allerede oppstartet med hele 14 deltakere og et RIK grunn- og figurantkurs i april. Det er vanskelig å finne instruktører, og hun hadde et ønske om å samle alle instruktører i avdelingen og kartlegge ønsker og behov. Flere hadde meldt fra at de synes hjemmesiden er vanskelig å finne frem i, både å finne info om kurs og å finne hvor de skal melde seg på.

Brukshund – Annett: Vi arrangerer prøver gjennom hele året og tar i år med Norsk Brukshundkåring. Trenger bare en dommer mot tidligere to. Da kan vi bruke samme dommer som på RIK også. Geir F: Det er OK med påmeldte på stevnene, det går rundt da vi er flinke til å bruke lokale dommere.

Lydighet – Ingen har møtt fra komiteen. Annett: gjør oppmerksom på at det er siste år med offisielle stevner. Det er ikke søkt noe for 2019.

Test – Ingen har møtt fra komiteen.

Drift & Vedlikehold – Leif Esten: Bare normal drift. Ingen større prosjekter på gang, vi avventer alle slik ting til vår eksistens på Stavsøra er mer avklart. Liv: Skryt til brøyterne, det er snø overalt ellers men på Øra er det autostrada. Trond E: Snødungen ved containeren må vi få flyttet, den stenger for inn/utkjøring av vanntanken vår. Roger tar kontakt med Hans Ole Klomstad.

Støttekomiteen – Ingen tilstede.

Utstillingen 17. mars
Annett informerte om at de har hatt et møte med Støttekomiteen i forbindelse med marsutstillingen på Øya vg.skole. Det vil bli servert lapskaus, toast, pølser, kaker, kaffe og brus. Det vil også bli sendt ut varsel om fasiliteter og parkering i god tid før stevnet. De planlegger en kamerataften på Strandheimen Gjestehus, Øysand, dommeren skal også bo der.

Valpeshow
Liv: Har pleid å hjelpe til med dommere, nå begynner det å bli seint å få tak i noen. Men hvis noen vil ta tak i arrangementet og vi får en dato, er jeg behjelpelig med å skaffe dommere. Synes det er positivt for vårt omdømme at vi arrangerer valpeshow.
Roger: Gjør oppmerksom på at de forskjellige raseklubbene må kontaktes i forkant slik at de evt. kan si fra om de IKKE ønsker deltakelse for sin rase. Geir F: Dette gjøres enkelt via NKK`s mailbase til raseklubbene.
Roger: Vi kan annonserer på vår hjemmeside og facebookside.
Ingen i salen meldte seg for å dra i gang et valpeshow…. dermed er det opp til styre å konkludere.

Familiedag
Spørsmål fra Annett om vi skulle ha en familiedag. Dette er også med på å øke trivselen og fange opp nye medlemmer.
Dato søndag 3. juni eller Kr.Himmelfartsdag tors 10. mai. Erik og Hilde Skamfer, Ingvild S Eggan og Hilde Vegsund.

Påsketreff - påskeaften
Annett Bäck lager invitasjon til kurvfest lørdag 31. mars tilsvarende de siste årene. Hun kjenner jo påskeharen.

80 års jubileum 2019
Roger kaster ut noen forslag – evt. feire i pinsen 2019? Hilde E informerte: 20. juni 1939 ble det første møtet avholdt i Trondheim. Nytt arbeidsmøte ble holdt 31. juli og konstituerende generalforsamling ble holdt 9. august 1939. Geir F: Foreslår en sterkt subsidiert jubileumsmiddag. Ikke legg selve feiringen til et arrangement. Det er medlemmene i avdelingen som skal eie dette. Ekstra premier for å markere jubileumsåret. Medlemsmøter med tema om vår historie. Skape engasjement med gode tema på medlemsmøter - ha flere møter.

Under kurs ble det diskutert i plenum: Annett: Vi lager kurs primært for vår rase. Det vi deretter må rette oss mot er andre brukshundraser. Styret må lage invitasjon til nye eiere og ønske dem velkommen i klubben (slik vi gjorde for noen år siden). Roger: Vi må prøve å tilrettelegge for oppfølgende kurs etter endt valpekurs. Liv: Kun tre av mine 18 valper er solgt i nærheten. Der jeg har vært i kontakt med valpekjøpere andre steder, melder de seg på kurs hos dyre private hundeskoler. Virker som dyrt selger bedre. Annett: Etter valpekurs må vi få til å pense de videre. Geir F: Vi må også gjøre ekvipasjene bevisste på egentrening. Man trenger ikke gå kurs hele tiden. Odd Arve: Lage uoffisielle konkurranser med elementer fra prøver for å senke terskelen og få flere aktive. Erik: Brukshundkåring ligner appellmerkeprøve, fint at vi har fått børsta støvet av den. Geir F: Gjør oppmerksom på at selv om man har NKK-kåringsprøve må man ha Ferdselsprøve for å få avlskåring.


-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
REFERAT FRA KICKOFFSAMLING MED TILLITSVALGTE DEN 04.03.2017

Tilstede: 30 stk. Alle komiteene var representert

Roger startet med å ønske velkommen og orienterte om at det ikke hadde skjedd så mye i forhold til Melhus kommune.
Videre så orienterte han om at det har vært en del oppstuss med hensyn til testløypa vår. Leder av testkomiteen i Nidaros Brukshundklubb
mener vi kan dele på løypa og at de «eier» den. Dette ble avkreftet en gang til. Vi får nå skriv/kontrakt fra grunneier Klomstad, der det står
klart at det er vi som leier område der testløypa ligger.

Det ble en diskusjon ang. facebook og åpne/lukede sider. Det skal lages linker fra vår hjemmeside til de forskjellige gruppene.
Vanlige treningsgrupper der de informerer om hvem som kommer på trening osv. blir som tidligere. De skal ikke linkes opp mot klubben sin facebookside.

Testkomiteen: Ønsker egen bod til sitt utstyr. Skjulene som står inn i den boden blir flyttet over til vedboden.

Drift og vedlikehold: De skal gå over brakka til våren og se om det skal skiftes noe bordkledning og se hvor mye den har sunket. Sjekke om det trengs å males.
Ny kabel ned til «campingen» legges. Det blir dugnad til våren.

Kurskomiteen: Alt ok.

Brukshundkomiteen: Ingen store investeringer. Nytt/reparer møne, planker til hoppstativ.

Støttekomiteen: Noen flere forklær. Flytte brusskap og isboks til et mere egnet plass. Må legge opp en ny strømkurs.

Utstillingskomiteen: Har ikke gått gjennom sakene enda. Ingen store investeringer. Trenger ny pistol.

Lydighetskomiteen: Bestilt 1 nytt hinder. Nye apporter og neseprøver.

Eventuelt:
Det ble foreslått å arrangere en kurvfest i påske.
Videre ønskes det en aktivitetsdag (familiedag). Hvem skal være ansvarlig?
Klubbnytt, hva gjør vi ????

Møte ble avsluttet med pizza til alle.

                                 

                      

Sist oppdatert 12.04.2023 kl. 13:58

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn