Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Medlemsmøter

Referat fra medlemsmøte

29.04.24

Innvalg av medlemmer ti støttekomiteen: Toril Persen og Magnus Rye.

Gjennomgang av referat fra representantskapsmøte med medlemmene.

 

Etter selve møte hadde vi gjennomgang av pinsearrangementet med de komiteer som er involvert denne helgen. Satte opp en liste over hva som skal gjøres.

Referat medlemsmøte 03.09.23

Til stede 30 medlemmer

I 2024 er avdelingen 85 år. Da er så spørsmålet om vi skal ha noen feiring. Eventuelt i forbindelse med stevner. Medlemmene kan komme med forslag.

NM IGP/IBGH/LP/FH:

Styret har fått henvendelse fra Roar Kjønstad i HAR om å søke overnevnte arrangement i 2024. Her mener styret at de respektive komiteene må involveres før vi eventuelt sier ja.
-Ikke rett årstid da dette må foregå i juni. Da er det mangel på sporterreng da det må være kortklipt gress.
-dette er et arrangement som omfatter alle raser
-på LP er det kun schäferhund
-de økonomiske rammene må på plass
Styret stiller Roar/ HBU flere spørsmål og får noen avklaringer. Tar det opp på evalueringsmøte i november.

Klubben vår:

-Brakkeriggen skal løftes opp på den ene siden. Det skal legges under nye fundament. Dette gjøres våren 24 etter at telen har gått. Settes ned en arbeidsgruppe som kan jobbe med dette. Gjøres på dugnad til våren.

-Benkene utenfor klubbhuset skal det legges nye bord. Bruk impregnert materiale. Benkene blir nye. Materiale i container. Dette gjøres også på dugnad til våren.

Lys på baner:

Det siste som er sagt i denne saken er at lysene på banen skal være ferdig den 5. november 23.

Styret oppfordrer til at medlemmene tar et felles ansvar for verdiene på Øra. Det er ikke bare de som sitter i komiteer som har ansvar

Høstdugnad:

Vi tar en dugnad etter siste arrangement i november. Da får vi tatt ned tak på storteltet, satt inn trampoline,reparere noen småskader og gjøre treningsplassen klar for vinteren.

RIK:

Geir snakka om at det nye RIK-programmet er ute på høring. Tar opp dette på nytt når det er vedtatt.
Hva er forskjell på leik og figurering med hund. Alle kan/skal leke med hunden. Alle kan leke med kong/ skinnfille på sin hund. Når det kommer på bukse og arm så er det straks organisert trening for gruppe C. 

Fra figurantene våre ble det stilt spørsmål om de kunne uttale seg og kanskje fraråde/stenge ut noen å trene gruppe C da hundene ikke var egnet til det. Når de har vært på trening over lang tid og ikke kommet lengre, vær seg at de kanskje ikke var egnet, så må figuranten få si at de ikke skal fortsette med dette. 

Det ble informert om at det er kommet nye regler for norsk avlskåring. Da må alle hundene vise mot og kamp. Regodkjennes etter to år for livstidskåring.  Alle schäferhunder må ha wesentest og vært utstilt på tysk mønster for å få ta norsk avlskåring.  Disse reglene har ikke HS informert om. 

NKK kåringsprøve:

Ellinor informerte om at NKK kåringsprøve et ute på høring. Ut ifra det som står i høringsutkastet så blir dette innstrammet. Dette er et tema som kan tas på et medlemsmøte etter at det nye regelverket er på plass. Kan kanskje bli bedre å gå for NBF programmet.

Eventuelt:

Forslag om å samkjøre flere arrangement til storstevner slik som i pinsa. Dette for å få fram mangfoldet som er i klubben.

Kan vi ha andre dommere på MH/FA K-test? Det har vært de samme dommerne over år. Det ble svart fra testkomiteen at de jobber med saken

Ståle informerte om at K-testen som var i pinsa ikke er anerkjent enda. Dette er et teknisk problem som ligger i NKK. Det er lovet at det nå skal ordnes opp i.

Det ble spurt om vi ikke kunne lage en vegg med de som er Norsk Schäfervinner også.

Bronsemerkeprøve den 14. oktober

HUSK: Det er ikke bare de som sitter i komiteer som har ansvar, men ALLE.

 

Referat medlemsmøte den 20.10.2022

Til stede 38 personer


Leder ønsker velkommen.

Gikk gjennom frister som er satt for bestilling av jubileumsbok og for oktoberfesten vår.

Videre ble det informert om nye vaksinasjonsreglementet fra NKK. Dette vil legges på
hjemmesiden.

Videre ble det snakket om klubbhuset og at vi må ta tak i problemet med fundamentet til
riggen.

Lysene på banen vil bli reparert snarest. Først vil de lyktene som er i stykker bli tatt ned og
den ene vi har på lager vil bli satt opp. Deretter vil de som tas ned bli levert inn og bli
erstattet av nye. Det kommer da en fra firmaet og ser over de andre lyktene.

K-testdommerkurset som skulle vært avholdt er avlyst. Det vil bli gjennomgått et
testlederkurs til våren. Her vil både nye figuranter og gamle få en oppfriskning.

Det vil også bli gjennomført valpeshow for alle raser i august 2023.

Det er også tenkt å gjennomføre vesentest i avdelingen i 2023. Har sendt mail til HAR og HS
leder der vi ønsker mere informasjon om søkeprosess og annen relevant informasjon.
Hvilken komite skal stå for gjennomføringen av testen?

Utleie i 2023 skal skje i samme helg som NKK’s utstilling i Trondheim, 3. og 4. juni 2023. Skal
sende ut informasjon til alle aktuelle klubber i regionen. Har pr. i dag fått bestilling fra to
klubber.

Hilde informerte om økonomien og hun mener denne er god. Vi har pr. i dag gått til innkjøp
av «kunstgressmatter» som brukes om vinteren ved valpekurs inne, ny container,
rallylydighetsutstyr. Det er også investert i ny hjertestarter.

Videre så informerte Liv litt om arbeidet med jubileumsboka og at alle kunne glede seg til
den kommer.

Den tyske vesentesten er likestilt med vår K-test. Geir Flønes ga oss en skikkelig god
gjennomgang av hva en vesentest er og hvordan den blir gjennomført.

Så over til komiteene:

Webmaster: Gikk gjennom hjemmesida og fikk noen innspill. Deriblant at hun kunne lage et
galleri for bilder.


Brukshundkomiteen: Skal ha møte på lørdag. Til helga er det klubbmesterskap med 18
påmeldte. Trening fra januar 2023 og fram til påske i hall på Eklespannet. Dette gjelder
gruppe B og C. Det planlegges et kurs for sporleggere til våren.

Utstillingskomiteen: I 2023 blir det utstilling i pinsa LD og FCI. Dommer er Heather Mc
donald og så oppnevner HAR en dommer.
I juli kveldstevne med Ilone Maria Søderholm. 1. mai har vi tenkt å få i stand handlerkurs. Og
så en utstilling i september FCI
I 2024 FCI utstilling i juli og september. I pinsa tysk mønster og LD.
For å få mere inntekter har vi tenkt på enkelt loddsalg, stands rundt ringen og salg av
reklame.


Lydighetskomiteen: Lydighetsstevne i 2023 blir torsdag før pinse (25.mai) og et i 2024
Det skal også satses på rallylydighet med to dobbeltstevner, 22. – 23. april og 16. – 17.
september. Nytt regelverk i rallylydighet. Dommere ikke klar enda.

Testkomiteen: i år er 46 hunder testet og 15 av disse var schäferhund. I FA er det dårlig
påmelding. MH vil bli avholdt 6. og 7. mai. og 1. oktober.FA 30. september K -test samtidig
som utstilling ved Pinse og høstarr. og så et kveldstevne ons. 14.juni. Mangler testledere. Får
i gang kurs på våren for nye og gamle figuranter.

Drift og velikehold: Daglig vedlikehold så som plener er klippet gjennom sesongen, innkjøp
av ny container, settes inn nye jordfeilbrytere. Nivellering av gulv i riggen skal gjennomføres.
Må få koblet den nye containeren til alarmen. Satt inn FG-godkjent lås på container. Sette
opp en dato for å rydde i containeren som alle kometene skal involveres i. Det er noen som
bruker å strø pølsebiter på bruksbanen for å drive med søksøvelser på valper. Dette må
gjøres på andre plasser, ikke der en skal konkurrere.

Støttekomiteen: Følger terminlista. Alt OK. Kune vært flere i komiteen.

Kurskomiteen: 6 kurs gjennomført. Ønsker flere. Har problemer med å få tak i instruktører.
Trenger utdanning av sporleggere. Sporleggerkurs, konkurranselederkurs. Videre så er det
annonsert ringsekretærkurs på tysk mønster gjennom HS

Valgkomiteen: Har hatt 2 møter. Skal offentliggjøre hvem som er på valg.


Medlemsmøte på Stavsøra 21.04.2022

Til stede 23stk.


Møtet var i utgangspunktet en gjennomgang av representantskapsmøte med noe informasjon fra dag 2.


Fra jubileumskomiteen ble det informert om 100 års-logoen som skulle brukes og at alle avdelinger kunne bruke den på sine stevner.
De hadde som intensjon å ha jubileumsboken klar til Nordisk vinner, men det har tatt litt lengre tid enn først antatt og det hadde også vært sykdom i redaksjonen.
Boken kan bli litt dyrere enn først antatt da papirkostnadene har økt for trykkeriet.
Den gamle 50års boken blir scannet og lagt ut på nett.
Det blir arrangert et jubileumstreff i tidsrommet 4. til 6. november. Mere informasjon kommer etter hvert.


Nordisk vinner: Det er satt ned en egen arrangementskomite. Her skal de få ungdomsgruppa mere med. Alt skal være i rute også med camping. Mere informasjon kommer fortløpende på hjemmesida til klubben.


Brukshundarbeid: Alle kompendier for innlæring/kurs ligger på hjemmesida under HBU. Ronny Vestli informerte om det nye skogprogrammet. Dette er et lavterskeltilbud for hunder på alle nivå. Det er oppdelt i forskjellige klasser fra aldersbestemte klasser til veteranklasse. Hvis avdelingene er interessert i å starte med dette så er Cato og Ronny behjelpelig med å holde kurs eller bistå med å arrangere prøver er de også. Programmet ligger på HS sinn hjemmeside. Se regelverk. Det trengs ikke dommer i nybegynnerklassene. Når de kommer litt lengre spå må det være dommer i lydighet, apportering og rundering. NM i alle klasser etter hvert som programmet kommer i gang.
Sølenuka er 58 påmeldt, det er 1 ledig plass på lydighet.


Figurantsamlinger: Det er bestemt 4 samlinger rundt om og en fellessamling. Her skal det lages et kursopplegg som kan søkes om til studieforbundet.
Ungdomssamling: I sommer skal det være en ungdomssamling med brukshundarbeid.


HAR: Det skal være 4 LD utstillinger i 2022. Resultat fra disse arrangementene sendes ut til alle dommere. Kan få betydning for Norsk Vinner. HAR bestemmer dommer, reise dekkes av HS. Resten av arrangør. Det skal også være oppdrettersamling i forbindelse med disse arrangementene. Alle kan bestiller premier på Trofe på Lillehammer.


EVENTUELT:
Her kom det forslag om å få til handlerkurs, flere valpekurs, sosialiseringskurs, kurs i konkurranselydighet, sporkurs.
Det er felles trening på rallylydighet. De har også fått nytt utstyr.


Test: Testhelg om 14 dager, rydding av testløype,


Støttekomite: Alt er ok. Mangler 2 personer i komiteen


Valgkomiteen: Ikke hatt noe møte siden generalforsamlingen


Webansvarlig blir Line Christensen og Anita Kvaal. De skal dele på oppgaven. Får opplæring av John Harald.


Drift: Alt klart til utstilling, veien blir skrapt av Klomstad. Det vil bli en dugnad.


Utstilling: Er i rute til den første utstillingen.Referat fra medlemsmøte den 24.03.2022 på Stavsøra

Til stede; 24 stk medlemmer. 

Hovedpunktet for dette møte var gjennomgang av representantskapsmøtemappa.

Videre var det innvalg på Espen Persen i drift og vedlikehold

Det ble også informert fra valgkomiteen at de ikke pr. dags dato har fått tak i 2 personer som mangler i støttekomiteen. De jobber videre med dette.

Webmaster er Line Christensen og Anita N. Kvaal

Sekretær til avlskontaktene er Lene Sølberg

Det var ingen saker under eventuelt.Referat fra medlemsmøte på Stavsøra den 16.10.2021

Til stede 31 medlemmer.

Bjørn informerte om den økonomiske situasjonen. Videre om innkjøp som er gjort. Kom også et forslag fra salen om å kontakte Bratsberg Ridesenter om leie en dag i uka for valpekurs osv. Styret skal sjekke opp. Her var prisen ca. kr. 9000,- for sesongen.

Høytaleranlegget er slitent. Her må det utbedres/ nyinnkjøp?

 

Videre var det komiteene som informerte:

Brukshundkomiteen:

Klubbmesterskap til helgen. Fristen for påmelding ikke ut enda. Til nå er det 13 påmeldte.

Det blir trening for B og C arbeid i ridehall i vinter

Utstillingskomiteen:

Fornøyd med inneværende sesong, tidvis dårlig vær men god stemning.  Utstillingen som vi tidligere hadde i mars blir i april. Styrer unna rep.møte

Pinsearrangementet kan vi utvide? Hva kan gjøres for å få det mer attraktivt. 2 tyske dommere?

Lydighetskomiteen:

Søkt 2 rallystevner neste år + vanlig lydighetsstevne. Har fått innvilget innkjøp av rallylydighetsutstyr. Ønsker kurs i rallylydighet.

Testkomiteen:

Problemer med å få tak i figuranter. Må utdanne flere. Testledere og figuranter må få oppdatering. Søk om å arrangere dommerkurs, figurantkurs og K-testdommerkurs. Ta kontakt med KD-testleder (Øyvind Juul Skjetne).

Tysk vesenstest, hvordan ligger det an? HS har sendt forespørsel til Tyskland om kurs for godkjenning av dommere Skal det være RIK-dommere??

Drift- og vedlikehold:

Klipper er reparert. Det er satt opp nye master for lyskastere og gravd ned kabel. Hugging av trær foregår og det regnes med at det prosjektet lir ferdig før jul.

Støttekomiteen:

De har slitt inneværende sesong. Det har vært 4 medlemmer som har fungert og 2 trekker seg etter sesong. Det må jobbes for å få inn flere i støttekomiteen. Det er en viktig inntektskilde og trivselsfaktor.  Forslag om å kalle inn medlemmer på samme måte som vaffelvaktlista.

Kurskomiteen:

Sette opp en kurskalender. Har fått tre nye instruktører. Kompetanseheving på våre instruktører. Ønsker valpekurs i hall i vinter. Hvis ikke får leid av hall, kan vi bruke klubbhuset til valpene? Kjøp inn noen matter så gulvet ikke blir så glatt.

Ønsker forslag på kurs som medlemmene vil ha. Smellerkurs, Rallylydighetskurs.

 

Eventuelt:

Ny hundelov, høringsfrist 26.november. HS sender inn

FCI/SF Høring mattilsynet Høringsfrist 1. november HS sender inn

Camping på Øra. Et medlem kommenterte at det står vogner parkert nedpå Øra. Noen mener dette blir feil. Dette ble ikke kommentert ytterligere. En forklaring er at de vognene som står der er fra medlemmer som overnatter når de jobber i forbindelse med stevner osv. De betaler også strømmen de bruker.


Referat fra medlemsmøte 13. oktober 2020 på Stavsøra

Tilstede 33 personer

Roger ønsket velkommen og minnet om smittevernreglene.
Han orienterte videre om ny leieavtale Stavsøra, og økning av brukeravgift f.o.m. 2021.
Poengterte også viktigheten av at alle brukere av Stavsøra betaler brukeravgift!

Det ble videre diskutert litt rundt temaet utlån av bane(r) til andre hundeklubber.

Videre utover kvelden var det foredrag med Liv Evjen med temaet:
Schäferhund på godt og vondt fra start til nå.

                                        

                 


Referat fra medlemsmøte 02.10.2019 på Stavsøra

Tilstede 36 personer


Roger ønsket velkommen og innledet møtet med ett minutt stillhet for medlemmer som har gått bort i løpet av året.

Deretter informerte han om agendaen som i sin helhet gjaldt innkallingen til ekstraordinært representantskapsmøte i NSchK.

Representanter fra avdelingen er de samme som ble valgt på siste generalforsamling:

Roger Svendsen, Hilde Aspaas Eriksen og Hanne Lilleberg (trer inn for Unni Wikstrøm)

Observatører: Trond Eriksen, Bjørn Karlsen og Arvid Krogh.

Vi gikk gjennom saken og det kom flere innspill fra avdelingens medlemmer.

- Hva skal egentlig skje på rep.møtet?
- Vi skal stemme over om leder har jukset eller ikke
- Saken koker ned til om klubbens leder har gjort dette med vitende og vilje.
- Saken i seg selv startet ved innledningen til det forrige representantskapsmøtet med mail undertegnet en som kalte seg I. Jensen
- Har dere funnet ut hvem denne I. Jensen er?
- Å sende hunden til utlandet for å få tatt en prøve er en vanlig måte å gjøre det på.
  Man leverer hunden til oppdretter, som igjen har kontakter i utlandet der man får tatt prøve eller får utdannet hunden.
- Det er bekreftet at hunden har vært i utlandet.
- Som oppdretter har man kontakter og prøver å holde seg oppdatert og følger med hvor hundene er til enhver tid.
- Man leverer fra seg hunden til oppdretter som ordner resten, og stoler på at det blir gjort på rett måte.
- Det har i mange år versert rykter om prøver tatt i utlandet, men man skal være forsiktig med og begynne å henge ut utenlandske dommere.
- Leder er uskyldig
- Han har fått sin straff, hundens meritter ble slettet i NKK. Han har tatt ny brukshundprøve her hjemme etterpå.
- Denne hunden var heller ikke noe «råprodukt» da han ble sendt for å ta sin IPO prøve. Den var trent her hjemme og hadde også tatt sin FP.
- Noen vil ha bort leder og hele HS med DU. Han kommer inn med nye ideer og kaller en spade for en spade. Det blir tatt dårlig imot hos enkelte.
- Avstemmingen med tyske dommere på Norsk Vinner ble jo jukset med. Har vi fått noe svar på hvem som var ansvarlig for dette?
- Det er tydelig at noen ønsker et skifte i klubbens ledelse, og bruker denne historien for å velte Hovedstyret.
- Det er bevist at prøve ikke er avholdt
- Dette handler om mer enn om leder har juksa eller ikke
- Men man har jo ansvaret for sin egen hund hele veien?
- Denne hunden har stått med godkjent startbok i NKK i to år.
- Ved å sende hunden for en prøve i utlandet kjøper man en tjeneste omtrent på samme måte som når du får reparert bilen din
  Etter to år får du vite at delene var uoriginale, er det da din skyld?
- Hadde vi tenkt annerledes hvis leder ikke var fra vår avdeling?
- Hvem er motparten? De virker jo å være anonyme?
- Hvis disse vinner frem, hva er alternativet vårt? Vil vi ha disse menneskene til å styre klubben vår?
- Beskyldningene mot klubbens leder og hans kone er meget alvorlig. Dette dreier seg om personer som er både instruktører og dommere, og som har viet hele sitt        voksne liv til klubbarbeidet både lokalt og sentralt.
- Det kan ikke stilles mistillit på et ekstraordinært representantskapsmøte, kun oppførte saker kan behandles
- Det medfører ikke riktighet at de fremmøtte på avdelingsmøtene representerer alle medlemmene i avdelingen. Hvis det hadde vært tilfelle
  kunne jo avd Nordenfjeldske forlangt ekstraordinært rep.møte hver gang…. Vi alene har over 10% av medlemsmassen.
- Man må få det skriftlig fra NKK at kravet til ekstraordinært rep møte må ha 10 % av medlemsmassen som personlig skriver under et krav.

Styret takker for en konstruktiv debatt 😊

Eventuelt:
Roger redegjorde for status på Øra. Pr. nå ligger saken hos Fylkesmannen etter nye innspill fra kommunen.
Ridehall i vinter: mandager fra kl 19 - vi er i ferd med å avklare pris


Referat fra medlemsmøte 30.04.2019

Tilstede: 30 medlemmer

Startet medlemsmøte med eventuelt. Dette på bakgrunn av at foredragsholder måtte ombooke fly grunnet streik.

Valpeshow alle raser:

Her informerte Ingvild om hva gruppa har gjort og tenkt. Gruppa består av Ingvild Suren Eggan, Morten Jakobsen, Mette Vikan og Tove Aaran. Kontaktperson opp mot styre er Hanne N. Lilleberg.

De leter etter dato for gjennomføring. Det er ikke mange helger som ikke er opptatt. Planen er at valpeshowet skal gjennomføres i høst. De er i dialog med Liv om dommere men dato bør være på plass først. Det skal være digital katalog og egen hjemmeside som kobles opp mot vår hjemmeside. Arbeider også med å få inn sponsorinntekter.

Lydighetskomiteen:
Elin, Line og Ann Mari er de som er igjen i komiteen. Espen har trukket seg ut og de ønsker en ny person inn i komiteen.

På siste lydighetsstevne så ble teltet til Odd Inge (som han hadde lånt ut) ødelagt. Styret snakker med han om nytt telt.

Det var ønskelig med treningsvester med klubblogo på. (Gappayvester) Styret sjekker opp.

Drift og vedlikehold:
Det blir dugnad den 14. Mai. Annonse kommer på hjemmesida og facebook.

Referat fra representantskapsmøte ble gjennomgått.

Geir informerte om det nye programmet IPO/IGP. Her vil han sende over skriftlig materiale for å legge ut på hjemmesida.


Referat fra medlemsmøte etter generalforsamling 9. februar 2019

Styret ønsker å sende inn forslag til representantskapsmøte i Norsk Schäferhundklub. Forslaget går ut på endringer av sammensetning av HAR.

Forslaget ble diskutert og styret fikk medlemmenes støtte til å sende inn.

Det ble også diskutert forslag til kandidater på valglista, og det ble sendt inn forslag på to kandidater til verv i HS.

Roger informerte om prosessen vedr. Stavsøra: Melhus kommune mot fylkesmannen. Grunneier følger opp og holder oss orientert.


Referat fra medlemsmøte 17.10.2018 på Stavsøra

Tilstede 32 personer

Roger startet møte med å ønske velkommen.

Deretter tok han oss med på en runde om hva som har skjedd i reguleringsprosessen Stavsøra, Melhus kommune og fylkesmannen i Trøndelag.

Det ble orientert om at vi har fått nytt tak på do brakka som ble sponset av bygningsfirmaet Skjenald- Kvernmo AS v/ Daglig leder Ole Roar Kvernmo. De gjorde alt arbeidet i tillegg til å sponse materialet. Stor takk til dem.

Julemøte blir på Stavsøra den 1. desember.

Det er ønske om å arrangere valpeshow for alle raser i 2019. Da kanskje i forbindelse med utstilling i april. Her ble det oppfordret til at medlemmer kunne ta kontakt med Hanne Lilleberg hvis de ønsker å være med og arrangere.

Det ble også orientert om at vi ønsker å ha en egen markering for medlemmer og tillitsvalgte i forbindelse med at vi blir 80 år i 2019. Kanskje på selve bursdagen til klubben den 20.juni.

I forbindelse med Klubbmesterskapet til helgen så har Hilde og Erik Skamfer tatt på seg å holde kjøkken åpent for salg til våre medlemmer.

Info fra komiteene:

Støttekomiteen:
Fungerer veldig bra. De har i år stort sett klart å gjennomføre arrangementene uten hjelp utenfor komiteene. Kun på Pinsearrangementet at de fikk ekstra hjelp.

Drift og vedlikehold:
Fungerer greit. De har hentet vann, gruset vei, klipt plener og ryddet litt skog. Det har ikke blitt gjennomført noen store reparasjoner osv på bygningsmasse, da alt må bli klart med kommunen.

Kurskomiteen:
Har fungert godt. Det har vært arrangert valpekurs, 2 brukshundkåringskurs, RIK grunnkurs og ferdselsprøvekurs. Det har vært stor påmelding på alle kurs.

Utstillingskomiten:
Fornøyd med sesongen 2018. Vinterarrangementet var komiteen fornøyd med. Flyttet fra leid hall til vårt eget område på Stavsøra. Godt vær og god stemning

Pinsearrangementet ble en suksess. Flott vær, mange tilreisende som ønsket av vi måtte fortsette å ha dette arrangementet i pinsa.

Høststevne var det akseptabelt med hunder påmeldt. Vi hadde ikke værgudene med oss men det ble gjennomført på en god måte.

I 2019 skal vi ha tysk mønster i april. Mest sannsynlig helgen 6-7 april.

Pinsen er i juni og da skal vi søke om LD arrangement og så skal vi ha vanlig utstilling. Her skal Frank Goldust dømme.

For 2020 har vi tenkt å ha utstillinger vår, pinse og høst.

Vi skal gjennomføre et planleggingsmøte i slutten av oktober der datoer og søknader på dommere for kommende sesong blir gjennomgått.

Valgkomiteen:
Startet arbeidet i august. Kommet godt i gang men hvis det er noen der ute som føler seg kallet til å gjøre en jobb for avdelingen så bare ta kontakt med valgkomiteen.

Testkomiteen:
Sliter med folk som kan være figuranter og ellers bemanning under testene.

Lydighetskomiteen:
Ingen tilstede fra komiteen. Det er ikke søkt om noen offisielle lydighetskonkurranser i 2019.

Brukshundkomiteen:
For 2019 er det stort sett blåkopi av siste års arrangementer. Det nye er at det blir 3 brukshundkåringer.

Valpekontaktene:
De blir godt mottatt ute hos våre oppdrettere.

Økonomi:
Hilde orienterte om at vi har god økonomi i avdelingen.

Geir Flønes orienterte om regelendring i forbindelse med at IPO går ut og at det nå skal hete IGP. Regelverket vil bli å finne på NKK sine sider og på hjemmesida til Norsk Schäferhund klubb.


Referat fra medlemsmøte 04.04.2018

Gjennomgang av Rep.mappe

-Innspill fra medlemmene som tas med til Rep.møte:

Sterke ord som brukes i kritikken mot sittende nestleder. Hva har skjedd?

-Info angående NV må komme ut tidligere.
-Vedr høringsdokument NV - får vi en utredning?
-Var det kun avd Nordenfjeldske som støttet NV?
-For dårlig info fra HAR ut til avdelingene/oppdretterne. Hva skjer i moderlandet?
-Samarbeide med NKK for å samle krav til avl. Det må se ut som en schäferhund.
-Vedrørende kommentar om LD arrangement. Trist at HAR mener enkelte avdelinger legger for lite arbeid i disse og dermed får for få påmeldte.
-Juniorarbeidet. Hva er planen videre?
-Hva gjøres av tiltak for å få flere til å legge inn på valpelista?
-Forslagene 10.1 gjelder dette alle komiteer, eller bare avdelingsstyre?

11.2 Hva menes her. Trenger de ikke å være medlemmer? Skal de slippe å avlskåre?

-Valglista er ubrukelig. Vi må få liste med alle tillitsvalgte slik at vi vet hvem som er på valg,hvem som skal suppleres, og hvem som er forespurt i ledige verv. Hvem som har takket ja til ledige verv, hva må man gjøre for å gjøre seg valgbar hvis man ikke er valgkomiteens forslag.


Medlemsmøte 22.11.17 på Stavsøra

Tilstede: 27 stk.

Tilstede fra styre: Roger, Unni, Ann-Mari og Hanne.

Leder startet møte med å informere om saksgangen i forbindelse med reguleringsplanen på Stavsøra. Det skal være et siste møte med Melhus Kommune 27/11-17 før reguleringsplanen sendes inn i desember for behandling. Behandlingstid er forventet å være ca. 30 – 40 uker inkl. høringsfrister etc. Underrapport ”Naturmangfoldsrapport”, som er ferdigstilt, ble sendt rundt til gjennomlesning av medlemmene.

Leiekontrakten videreføres i nåværende form frem til reguleringsprosessen er ferdig.

Medlemmene oppfordret til å starte prosessen med ny leiekontrakt så snart som mulig.

Medlemmene ble også gjort oppmerksom på at Ann-Mari Nordløkken og Toril Rogstad er de ”usynlige” som sørger for at det blir vasket og stelt i våre lokaler når ingen er tilstede.

Fra komiteene:

Drift og vedlikehold: Her er det stort sett gjort forefallende arbeid på vei og gressklipping. Det har blitt lagt ned ny strømkabel fram til «campingområdet»

Utstillingskomiteen: Informerte om skue/utstilling etter tysk mønster den 17.03.2018 på Øya vgs. Her ble det stilt spørsmål om kiosksalg. Utstillingskomiteen sjekker.

Videre informerte vi om pinseutstilling. Dette arrangementet ble det stilt en del spørsmål rundt. Flere av medlemmene mente at det er sommerutstillingen som var vårt varemerke. «Alle» reiser bort i pinsa. Utstillingskomiteen burde ikke få myndighet til å ta slike avgjørelser. Selv om det ble sagt at dette var noe som var delegert ned i komiteene.

Lydighetskomiteen: Her ble det sagt at sesongen 2018 blir det arrangert lydighetskonkurranser for siste gang. Dette på bakgrunn av at det ikke er interesse for dette lenger, og at det var ingen pr. i dag som vil sitte i komiteen.

Brukshundkomiteen: De var fornøyd med deltakerantallet i år. Det ble også informert om at det blir 3 brukshundkåringer i 2018. Dette ble godt mottatt.

Kurskomiteen: Det var ingen fra denne komiteen tilstede.

Testkomiteen: Det var ingen tilstede. Det ble opplyst fra avdelingens leder at her har det vært gjort en stor jobb ifb. med rydding i testløypa. Spesielt av Odd Inge Christensen.

Avlskontaktene: De føler at de blir godt mottatt ute blant oppdretterne og trives i jobben.

Redaksjonskomiteen: Har ingen og dermed blir det heller ikke noe Klubbnytt.

Valgkomiteen: De har kommet godt i gang med arbeidet for å skaffe nye medlemmer inn i komiteene. Det ble stilt spørsmål om framgangsmåte vedr. å få inn nye tillitsvalgte i komiteene.

Styret ble oppfordret til å ta kontakt med HAR vedrørende vesenstest som Tyskland innfører fra 13. måneders alder. Fra når blir den innført her?

Det ble også diskutert litt rundt rasen vår bl.a. helse og hvordan rasen fremstår utad.

Videre ble det diskutert en god del rundt hvordan man skal få rekruttert nye medlemmer, og hvordan man skal få disse til å trives og delta aktivt i klubbarbeide. Det ble sagt at det var vanskelig å komme inn som nytt medlem.

Det ble ytret ønske om en kontaktperson som kan ta seg av nye medlemmer.
Det ønskes flere medlemsmøter.

                   

                      

Sist oppdatert 14.05.2024 kl. 10:42

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Personvernerklæring

Logg inn